Rioolwater bevat waardevolle stoffen die gebruikt kunnen worden als grondstof voor biobased producten. Toch wordt dit potentieel in Noordwest-Europa nog nauwelijks benut.

Het Interreg North-West Europe-project WOW! - Wider business Opportunities for raw materials from Waste water - wil hier verandering in brengen. WOW! wil cellulose, lipiden en bioplastic (PHA) uit rioolwater halen.

Kansen benutten

Er liggen mooie marktkansen voor grondstoffen uit rioolwater, maar de waterschappen en het bedrijfsleven zijn nog niet voldoende op elkaar afgestemd om die kansen te benutten. Dit vraagt ​​om een ​​transitie bij waterschappen, het bedrijfsleven en in het beleid.

We hebben waterschappen nodig die rioolwater niet alleen zuiveren, maar die ook de waardevolle grondstoffen uit het water halen. Marktpartijen op hun beurt moeten rioolwater als een waardevolle bron voor grondstoffen gaan beschouwen en niet als vies water. Tot slot is er beleid nodig dat beter aansluit bij deze nieuwe circulaire denkwijze.

Om de kansen voor grondstoffen uit rioolwater te realiseren, wil het consortium waardeketens ontwikkelen voor cellulose, PHA en lipiden.

Doelstellingen

Het project loopt van maart 2018 tot september 2021. In die periode werken de partners aan de volgende doelstellingen:

 • ketens identificeren die een hoge potentiële waarde hebben voor grondstoffen uit rioolwater
 • een Decision Support Tool ontwikkelen die waterschappen helpt te beslissen over de overstap naar een circulaire benadering van rioolwater
 • 3 WOW!-pilotinstallaties ontwikkelen en optimaliseren die cellulose, PHA en lipiden uit rioolwater halen
 • biobased producten maken van cellulose, PHA en lipiden
 • nationale beleidsactieplannen en een EU-beleidsroadmap opstellen

Lectoraat Biobased Resources & Energy

Het lectoraat Biobased Resources & Energy van het Centre of Expertise Biobased Economy (CoE BBE) onderzoekt binnen dit project de productie van PHA uit rioolwater. Daarnaast is het CoE BBE betrokken bij de ontwikkeling van de Decision Support Tool. Tot slot spelen we een belangrijke rol bij de communicatie rondom het project.

Partners

Het programma Interreg North-West Europe ondersteunt dit project. De partners zijn afkomstig uit Engeland, Frankrijk, België, Duitsland, Luxemburg en Nederland.

 • Waterschap Vallei en Veluwe
 • Wupperverbandsgesellschaft für integrale Wasserwirtschaft
 • Technische Universität Kaiserslautern
 • Université du Luxembourg
 • VLARIO
 • NaturePlast
 • Avans Hogeschool
 • REMONDIS Aqua
 • VITO
 • Pulsed Heat
 • CirTec
 • Severn Trent Water

Meer informatie over dit project vindt u op de website van Interreg North-West Europe