Beoordeling aan de hand van beroepsprestaties bepalen in toenemende mate de beroepsbekwaamheid van studenten in het hoger beroepsonderwijs. Dat geldt voor afstudeerbeoordelingen, maar ook voor beoordelingen gedurende de opleiding. Bij Avans Hogeschool worden op basis van de Ambitie 2025 bijvoorbeeld opleidingsprogramma's ontwikkeld die bestaan uit modules. die steeds een deel-beroepsprestatie omvatten. Bij deel-beroepsprestaties kunnen we denken aan adviesgesprekken, gebruikersgerichte (technische) ontwerpen of medische verrichtingen.

Brein en leren vooroordelen docenten over studenten

Een kwestie van beoordelen

We hebben te maken met complexe constructen. Complexe constructen hebben 2 belangrijke kenmerken. Ten eerste is de kwaliteit van dergelijke constructen niet te scoren als juist of onjuist. Noch als geheel, noch wanneer we ze opdelen in aspecten. Bijvoorbeeld onderbouwing van het advies, hanteren van gesprekstechnieken, aansluiten bij de klantvraag, etc. De vaststelling van de kwaliteit door docenten ervan is dus een kwestie van beoordelen, en is daarmee gevoeliger voor mogelijke vooroordelen die docenten hebben.

Voorzichtig interpreteren

In deze studie hebben we bekeken of docenten bij de beoordeling van studenten mogelijk vooroordelen laten zien op 2 belangrijke dimensies, namelijk etniciteit en gender. Hiertoe hebben een kwalitatieve studie uitgevoerd waarin we aan de hand van instrumenten uit de marketingwetenschappen in gesprek zijn gegaan met 8 docenten. De resultaten lieten zien dat mannelijke studenten van niet-westerse afkomst mogelijk andere associaties oproepen dan andere groepen studenten. Vanwege de verkennende aard van deze studie moeten de resultaten echter heel voorzichtig geïnterpreteerd worden.