Afgerond

Studenten van de opleiding Mechatronica aan de Avans Hogeschool missen kwalitatieve en tijdige feedback. Daarom wordt een lesprogramma ontwikkeld met een digitale formatieve toetsingsmethode die studenten voorziet van gepersonaliseerde feedback.

twee handen met pennen wijzen naar aantekeningen

De (summatieve) toetsresultaten bij de module Dynamica 2 van de opleiding Mechatronica aan Avans Hogeschool vallen tegen. Tegelijkertijd geven studenten aan dat ze (kwalitatief goede) feedback missen tijdens het lesprogramma. Er is een belangrijk verband tussen leerprestaties, uitgedrukt in toetsresultaten, en het gebruik van tijdige en kwalitatief hoogwaardige formatieve toetsing/feedback.

In het ontwerp van de module is nu geen sprake van kwalitatieve en tijdige feedback. Dit leidt tot de vraag hoe formatieve toetsing vormgegeven kan worden in de module Dynamica 2, zodat de toetsresultaten verbeteren.

De innovatie van dit voorstel zit in de ontwikkeling van een lesprogramma waarin een op ICT gebaseerde formatieve toetsingsmethode is geïntegreerd. Deze voorziet studenten van gepersonaliseerde feedback. De informatie uit deze toetsingsmethode maakt het voor de docent mogelijk om instructies te kunnen afstemmen op de specifieke problemen van een individuele student. De aanpassing van het lesprogramma van de module Dynamica 2 zal hierop gericht zijn.

Methode

In een praktijkonderzoek zal gebruik worden gemaakt van een correlationele opzet in de vorm van een cohortvergelijking. Met geëigende statistische analyses worden onder meer het slagingspercentage op de afsluitende toets, het gemiddelde cijfer en de studenttevredenheid vergeleken met de scores op deze 3 punten voor hetzelfde vak in eerdere jaren. Deze methode draagt bij aan een zo sterk mogelijke causale claim met betrekking tot het effect van de voorgestelde innovatie.

Resultaten worden gedeeld met docenten uit het domein Engineering en Bouw & Infra binnen en buiten de Avans Hogeschool.

Publicatie

Bekijk de publicatie van Van mechanica voor de klas naar mechanica voor de student in de HBO-Kennisbank.

Michael Meijers Commenius Teaching Fellow

Michael Meijers voert dit langjarige project uit in het kader van een NWO-NRO Comenius Teaching Fellow-subsidie.