Thebe Extra Sociale Alarmering in digitale communities

Ontwerponderzoek naar nieuwe vormen van zelforganisatie van hulp en welzijn in lokaal sociaal verband, mogelijk gemaakt door digitale data en apparaten voor sociale alarmering in en rond de woonplek

De afgelopen jaren is de vraag naar thuiszorg, hulp of ondersteuning fors toegenomen. Dat valt te wijten aan een veranderde bevolking qua demografie in Nederland, de veranderende rol van de overheid, andere voorkeuren van cliënten op de markt en veranderingen binnen de maatschappij door dataficatie en digitalisatie. Thuiszorgorganisatie Thebe Extra heeft deze nieuwe kansen tijdig opgepakt.

Stimuleren sociale alarmering

Ledenorganisatie Thebe Extra wil inzetten op het ontwikkelen van nieuwe vormen van zelforganisatie. Sociale alarmering – technologie die mensen de gelegenheid geeft om familie, mantelzorgers, vrienden, buren of professionals op te roepen voor hulp in het geval van een (nood)situatie – speelt hierin een belangrijke rol.

Traditioneel bestaat sociale alarmering uit een ‘telefoon’, een draagbare alarmknop en abonnement op een meldcentrale die hulp of zorg regelt. Onder 130.000 leden is vernieuwing van sociale alarmering gewenst. Sleutelpersonen zijn wellicht technisch ‘makkelijk’ te organiseren, maar deze sleutelpersonen in de buurt te verbinden aan ouderen is een nog niet opgeloste opgave.

Daaruit volgt de volgende vraagstelling: Hoe kan Thebe Extra met de inzet van data en digitale middelen gemeenschappen hulp aanbieden om sociale alarmering te stimuleren en ondersteunen binnen de gemeenschap?

Deliverables

De resultaten worden geleverd in de vorm van vijf deliverables. De eerste twee deliverables zijn een populatie-analyse onder de leden van Thebe Extra (wat zijn veel voorkomende noodsituaties onder welke groepen) en een business case analyse (welke investeringen pleegt Thebe in data en apparatuur voor en door cliënten?). De derde deliverable is een architectuurtoets: hoe richt Thebe zijn informatievoorziening zo in, dat hiermee digitale communities kunnen worden ondersteund? De vierde deliverable is een zgn. ELS- en SRL-analyse: wat zijn de ethische, juridische en sociale aspecten van apps en apparatuur die Thebe beschikbaar stelt? En hoe is de ‘social readiness’ te bepalen voor/door communities om bepaalde apps en apparatuur te accepteren?

In de vijfde deliverable schetsen wij een plan van aanpak van vervolgstappen na de verkenning.

Naast statische analyse, literatuurstudie en analyse van apps en apparaten, voeren wij surveys en focusgroepen uit onder leden van Midden-Brabant Glas en inwoners van Berkel-Enschot. Hierbij zijn tevens experts betrokken van de politie, brandweer, Thebe Extra en vanuit Leefsamen (een alarmeringsplatform waarmee Midden-Brabant Glas samenwerkt).

Deelnemers project

Ben Kokkeler, Steven van der Minne, Jason van Erve, Kim Reijntjes, Koen IJpelaar, Esger ten Thij, Joëlle van der Laan, Steven van den Oord


Midden-Brabant Glas, Dorpsraad Berkel-Enschot, Thebe Extra