Tatoeëren onder dwang bij slachtoffers van mensenhandel

Afgerond

Mensenhandel is een ernstig misdrijf en kan zelfs zulke ernstige vormen aannemen dat daders een merkteken achterlaten op het lichaam van hun slachtoffers door ze te laten brandmerken of te tatoeëren. Dit kan grote gevolgen hebben voor de slachtoffers.

Aandacht voor dit onderwerp heeft tot veel mediabelangstelling en ook vragen in de Tweede Kamer geleid.

Binnen het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties is ook al eerder aandacht besteed aan het onder dwang tatoeëren van slachtoffers van mensenhandel. Onder leiding van lector Janine Janssen wordt het bestaande onderzoek gecontinueerd. De onderzoekers gaan slachtoffers interviewen om na te gaan onder wat voor omstandigheden de tatoeages gezet zijn, waar op het lichaam, en om wat voor afbeeldingen het gaat. 

Doel onderzoek

Het doel van het onderzoek is tweeledig. Aan de ene kant gaat het om meer inzicht te krijgen in mogelijkheden voor opsporing van mensenhandel door de politie. De vraag is of de tatoeages aanknopingspunten bieden voor politieel onderzoek. Aan de andere kant is het streven om beter in beeld te krijgen wat de continue confrontatie met deze tatoeages betekent voor het verwerken van traumatische ervaringen. Uit eerdere gesprekken bleek dat slachtoffers ook nadat zij een ander leven zijn gestart, het pijnlijk blijven vinden om door de tatoeage dagelijks herinnerd te worden aan akelige herinneringen uit het verleden. Deze informatie is van groot belang voor hulpverleners die met de slachtoffers werken.