Professionalisering van de aanpak van geweld in relaties van afhankelijkheid. Dat is de focus binnen het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties.

Het lectoraat richt zich daarbij op 3 domeinen van geweld in afhankelijkheidsrelaties:

  1. geweld in het gezin of de familie, waaronder kindermishandeling, partnergeweld en ouderenmishandeling
  2. geweld door professionals en in de institutionele sector, zoals zorg, justitie, onderwijs en kerk
  3. geweld op het terrein van mensenhandel, waaronder loverboyproblematiek en prostitutie.

Deze vormen van geweld zijn zo ingrijpend dat zij in de levensloop van slachtoffers en daders doorwerken en ook nog in de generaties daarna. Professionals die met deze typen geweld te maken krijgen, staan voor grote uitdagingen. Het vergroten van hun deskundigheid en weerbaarheid staan daarom centraal in het onderzoeksprogramma van het lectoraat.

Onderzoekslijnen

Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties doet onderzoek binnen 3 lijnen:

  1. Onderzoek en onderwijs: het lectoraat betrekt studenten bij elk onderzoek. En zorgt dat de opgedane kennis onderdeel wordt van de curricula van de relevante Avansopleidingen. Zo vergroten we de kennis en vaardigheden van deze toekomstige professionals.
  2. Onderzoek naar fenomenen in de levensloop en mogelijkheden voor preventie en interventie: welke methodieken zijn in welke levensfase het effectiefst in het voorkomen of terugdringen van relationeel geweld?
  3. Onderzoek naar de aanpak en rol van professionals: het lectoraat bestudeert de samenwerking met andere professionals en met de afnemers van zorg. Ook het versterken van de weerbaarheid van de professional in de veiligheidszorg wordt onderzocht.

Samenwerking

Het lectoraat werkt samen met verschillende partners, waaronder gemeenten, ministeries en regionale en landelijke instellingen in de veiligheidszorg.

Lees alles over het Centre of Expertise, de projecten, onderzoekers en lectoraten op de Veilgheid en Veerkracht.