Klimaatverandering en vergrijzing zijn enorme uitdagingen voor de mensheid en Europa. Om die aan te gaan is dringend actie en samenwerking op verschillende niveau’s nodig, van lokaal tot internationaal. Het belangrijkste doel van sUser-Project is om onderwijs te ontwikkelen dat voldoet aan de toekomstige eisen van de gebouwde omgeving. De ontwikkelde methoden en tools kunnen worden overgedragen naar bredere co-creatie en gebruikersgericht ontwerp en vergroten het bewustzijn van het belang van duurzaamheid in een milieu-, economische en sociale context.

project sUser gebouwde omgeving

Levensloopbestendigheid

Vergrijzing is in Europa een groeiend fenomeen. Het creëert een steeds grotere behoefte aan levensloopbestendige woningen. Binnen het sUser-project bekijken we hoe we dat vorm kunnen geven. Voor de toekomstige professionals die deze uitdagingen aangaan, ontwikkelen en valideren we een methodologie. Deze is bedoeld voor het verbeteren van vaardigheden en competenties voor gebruikersgericht duurzaam ontwerp, ecologisch ontwerp, systeemdenken en agile processen. En daarnaast voor bewustwording  van de milieueffecten en maatschappelijke gevolgen van te maken keuzes.

Bij het ontwikkelen van deze methodologie houden we rekening met klimaatverandering en uitputting van energie en grondstoffen. De bouwsector staat in de EU op de tweede plaats als het gaat om CO2-uitstoot, na de energiesector. De ontwikkeling van CO2-neutrale gebouwen en leefomgevingen is dingend nodig, willen we de internationaal afgesproken klimaatdoelen bereiken.

Internationale samenwerking

Het sUser-Project is een samenwerking tussen Finland, Oostenrijk, Servië en Nederland. De deelnemers aan het project ontwikkelen toekomstgerichte curricula en initiatieven op het gebied van ecologische, sociale en economische duurzaamheid.

Het project stimuleert innovatieve leer- en onderwijspraktijken, vergroot de kwaliteit en relevantie van de curricula en bevordert transnationaal en sectoroverschrijdend werken door de deelnemende partners. Ze doen dit in hun regionale ecosystemen samen met het bedrijfsleven.

Rol van Avans

Michiel Smits is namens Avans projectleider van werkpakket 3, waarin we onderzoeken welke onderdelen van het curriculum zich goed lenen om de ontwikkelde methodologie straks in te implementeren. We onderzoeken de mogelijkheden voor het combineren en verbeteren van studiematerialen voor de methodologie en het implementeren en het evalueren van de methodologie. Daarnaast organiseren we in 2024 een summerschool waarin we de eerste uitkomsten testen en evalueren.

Fenna Rooijakkers houdt zich namens Avans voornamelijk bezig met het evalueren van de effectiviteit van het ontwikkelde materiaal. Om daar inzicht in de krijgen, bevraagt ze studenten, docenten en werkveldpartners over de effectiviteit van de lesmaterialen, de bruikbaarheid, in hoeverre dit aanspreekt en in hoeverre dit aansluit bij de verwachtingen van het werkveld in alle participerende landen.

Wil Mertens richt zich namens Avans en het lectoraat biobased bouwen (onderdeel van MNext) op het onderwijs met betrekking tot ecologische materialen. Met het ontwikkelde leermodel als leidraad wordt onderwijsmateriaal vanuit de verschillende deelnemers en disciplines bij elkaar gebracht om zo nieuw en innovatief lesmateriaal voor alle partners te ontwikkelen. De benodigde onderwijsontwikkeling op gebied van biobased materialen valt onder haar verantwoordelijkheid.

Het sUser-Project loopt van 31-12-2022 tot 31.12.2025.

Consortium:

LAB University of Applied Science, Finland (Projectleider)

FH OBERÖSTERREICH - Hogeschool Opper-Oostenrijk

Avans Hogeschool, Nederland

Universiteit van Belgrado - Faculteit Architectuur

Projectfinanciering: Erasmus+ 2021-2027