Het lectoraat Recht en Veiligheid doet onderzoek naar de aanwezigheid van ‘Robin Hoods’ in het sociale domein. 

Sociale professional als ‘Robin Hood’

In hun werk moeten sociale professionals zich houden aan regels, wetten, procedures en beleid.  Om de juiste hulp te kunnen bieden, ervaren zij soms de noodzaak om de grenzen van het beleid op te zoeken of deze zelfs te overschrijden. Deze zogenaamde ‘Robin Hoods’ doen dit met als doel om burgers te dienen, waarbij het doel de middelen lijkt te heiligen.

Onderzoek

Door verschillende cases te analyseren, onderzoekt het lectoraat waar de grenzen van de discretionaire ruimte van professionals liggen. De ruimte waarin sociaal werkers een zekere beoordelingsvrijheid hebben.