In West-Europa draagt de bouwsector bij aan 30% van de emissie van broeikasgassen en wereldwijd gaat één derde van de totale grondstofwinning op aan de bouwsector. Centre of Expertise Biobased Economy richt zich daarom op de ontwikkeling van verschillende duurzame biobased technologieën en potentiële toepassingen hiervan.

Duurzame biobased bouwmaterialen hebben een enorme potentie, zowel vanuit milieuperspectief als vanuit economisch perspectief voor de bedrijven. De bouwsector is echter conservatief. Voordat dragende constructies uit biobased bouwmaterialen toegepast zullen worden, moeten we eerst inzicht geven in het behoud van de constructieve betrouwbaarheid over een langere periode.

Experimenteren

Het project ‘Living lab structural health in biobased constructions’ geeft hier invulling aan. De projectpartners zijn TU/e, Avans Hogeschool en Hogeschool Zeeland, MKB-bedrijven Millvision, Van Mierlo Ingenieursbureau, Nature Nomads, Double2, Zeeuwse Stromen en VolkerWessels.

Wij verrichten eerst een materialen- en sensoringstudie. Daarin worden verschillende combinaties van natuurlijke vezels zoals vlas en hennep, bio-harsen, productiemethoden en sensoren getest in versnelde degradatie-experimenten.

De resultaten van de experimenten worden in 3 verschillende dragende constructies geïmplementeerd en geëvalueerd. Dit zijn een wandconstructie bij Living Lodge Biesbosch, een dakconstructie bij Strandpaviljoen in Renesse en de Smart Circular Bridge, een brugconstructie over de Dommel.

De kennis en ervaring hieruit delen we via verschillende kanalen: Massive Open Online Course, een duurzaamheidsfestival in Renesse, publicaties en filmmateriaal. Daarnaast voeren we een economische en sociale haalbaarheidsstudie uit om de adoptie in de bouw te versnellen.

Diverse onderzoeken

Binnen het project nemen de Avansonderzoekers van het Centre of Expertise Biobased Economy  de volgende taken op zich: 

  • het uitvoeren van milieukundige levenscyclusanalyses (cf. ISO 14040) rond de gebruikte composietmaterialen, inclusief het toepassen van moleculaire recycling
  • de moleculaire recycling van thermoset bio-composietmaterialen uit vlas en bio-resin
  • de verouderingsproeven in een klimaatkast
  • het opzetten van een Massive Open Online Course richting medewerkers in bedrijfsleven en studenten.

 

Collega’s bij de Hogeschool Zeeland richten zich in dit project op het mechanisch recyclen en het extruderen van de thermoplastische composieten materialen tot een hernieuwd product. Zij demonstreren met deze techniek dat er een nieuw product kan ontstaan na het einde van de levensduur van het eerste thermoplastische bio-composietproduct.

Meer informatie over dit project vind je op de speciale website www.bric.nu.