Doel van het lectoraat Biobased Bouwen is het verzamelen, ontwikkelen, valoriseren en uitdragen van kennis over de toepassing van biobased materialen in de bouw en civiele techniek.

Kennis 

Kennis ontwikkelen we in overleg met de Green Deal Biobased Bouwen. We stellen deze kennis ook beschikbaar. Green Deals zijn afspraken tussen de Rijksoverheid en andere partijen om stappen op het gebied van duurzaamheid mogelijk te maken.

Scope 

De scope van het lectoraat betreft woning‐ en utiliteitsbouw, bestaande bouw en nieuwbouw, fundering, constructie, afwerking gevel en dak, afwerking en stoffering binnenzijde en civiele toepassingen in de weg‐ en waterbouw.

Materialen en systemen 

We richten ons op bouwmaterialen en –systemen die bij voorkeur zijn vervaardigd uit in de regio beschikbare agro‐reststomen of gemaakt van specifiek geteelde grondstoffen uit de regionale landbouw en de agro‐industrie. Denk hierbij aan vlas, hennep en hout.

Vormgeving 

Daarnaast kijken we naar de vormgeving van toepassingen. Dat doen we samen met onder andere de Academie voor Duurzaam Gebouwde Omgeving van Avans. Daarmee verkennen we samen de mogelijkheden van de gebruikte materialen en brengen we deze materialen bij gebruikers onder de aandacht.

Lees meer over MNEXT en haar projecten op MNEXT.nl.