Onderzoek naar in welke mate de verschillen in fysieke en sociale omgeving samenhangen met verschillen in de geestelijke gezondheid en het welzijn van kinderen.

Iedere dag zijn onze kinderen blootgesteld aan verschillende omgevingen. We hebben het misschien niet door, maar de kwaliteit van de lucht, de hoeveel geluid, de leefstijl, de sociale omgeving en voeding hebben invloed op hun gezondheid. Bij het Equal-Life project onderzoeken we in welke mate de verschillen in fysieke en sociale leefomgevingen samenhangen met verschillen in de geestelijke gezondheid en het welzijn van kinderen.

Een basis leggen 
Om de verschillen in kaart te brengen, leggen de onderzoekers van Avans en de TU Eindhoven vast waar en hoe kinderen hun tijd doorbrengen. Daarbij beschrijven ze voor verschillende leeftijdsgroepen waar ze zijn, wat ze doen, met wie en hoe de omstandigheden in die omgeving zijn (o.a. geluid). Hierbij kijken de onderzoekers tot welke sociale groep in de samenleving de kinderen behoren. Naast de fysieke omgeving kijken de onderzoekers dus ook naar de sociale omgeving. Met deze gegevens maken de onderzoekers een optelsom van de invloeden, waar de kinderen tijdens hun groei en ontwikkeling aan zijn blootgesteld: een basis voor verder onderzoek en analyse. 

Meten = weten 
Het onderzoek bestaat voor een deel uit literatuurstudie. Daarnaast brengen de onderzoekers met enquêtes in beeld in welke omgeving de kinderen actief zijn, niet alleen waar ze zijn maar ook welke sociale omgeving dat is. Daarnaast volgen de onderzoekers de kinderen 'op afstand' met behulp van gps. Dit geeft een beeld waar ze zijn: in een dagboekje leggen de kinderen vast wat ze doen. Op die plaatsen voeren de onderzoekers geluidsmetingen uit: hoe hard is het geluid en hoe beleven ze die geluiden. Het spreekt voor zich dat bij dit onderzoek de privacy bewaakt wordt en dat het onderzoek hen niet te veel belast. De COVID-19 pandemie verstoort momenteel het onderzoek: dit wordt vervolgd als de situatie dit weer toelaat. 

Impact door lokale én internationale samenwerking 
Equal-Life is onderdeel van een groot Europees project, waarbij vele internationale partners  samenwerken. De Europese Unie ondersteunt dit project financieel. Het RIVM coördineert Equal-Life, waarbij de voornaamste samenwerkingspartners van Avans Hogeschool (lectoraat Gebouwde Omgeving) de Technische Universiteit Eindhoven en de Universiteit Bremen zijn. Het Equal-Life onderzoek vindt plaats vanuit het lectoraat Gebouwde Omgeving (lector Perica Savanović). Ella Braat-Eggen voert dit onderzoek uit, samen met studenten van de Academie voor Duurzaam Gebouwde Omgeving en studenten van de integrale minor Urban Innovation (samenwerking met het Urban Living Lab Breda). Een mooi voorbeeld dus van een brede aanpak vanuit een lokale basis met internationale impact en hoe techniek het welzijn en ontwikkeling van mensen dient.