Afgerond

Problemen rond huwelijken en echtscheidingen bekeken vanuit het internationaal privaatrecht en de multiculturele samenleving waarin we leven. Doel is sociale professionals te ondersteunen bij de behandeling van casuïstiek rondom deze problemen.

Er wordt voorlichtingsmateriaal gemaakt in de vorm van een boek over problemen rond huwelijkssluiting en echtscheiding in het internationale privaatrecht. Het boek bestaat uit de hoofdstukken Verliefd, Verloofd, Getrouwd, Gescheiden. In elke hoofdstuk wordt aangeven wat in de levensloop de sociologische en antropologische betekenis is van deze fase in relatievorming. Vervolgens staan we in het boek stil bij de juridische aspecten. Bij de behandeling van veel vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties in de multiculturele samenleving hebben professionals namelijk vragen over de achtergronden van deze casuïstiek.