Effectieve oudergesprekken: een blended VIDEO-leerarrangement (Virtueel, Interactief, Digitaal, Exploratief en Open) om de gespreksvaardigheden en het zelfvertrouwen van pabostudenten te vergroten.

VR 360 graden digitale didactiek

De condities waaronder oudergesprekken geoefend kunnen worden tijdens het werkplekleren van Pabostudenten variëren aanzienlijk. Hierdoor kunnen deze studenten zich onzeker voelen en gespreksvaardigheden missen. Uit gesprekken blijkt ook dat (startende) leerkrachten en Pabostudenten onvoldoende toegerust zijn om zelfstandig een effectief oudergesprek te voeren. Een blended leerarrangement dat oefenen met VR of 360- graden video’s aanbiedt, kan bijdragen aan het zelfvertrouwen en de gespreksvaardigheden.

Oudergesprekken oefenen

In het project staat een innovatie centraal die de gespreksvaardigheden en het (zelf)vertrouwen vergroot door Pabostudenten via simulaties veelvoorkomende oudergesprekken te laten ervaren en oefenen. Het (zelf)vertrouwen van pabostudenten kan gerealiseerd worden door een aanbod van tijd- en plaatsonafhankelijke simulaties binnen een blended leerarrangement met digitale tools, zoals Virtual Reality (VR) en 360-graden video’s. Een pabostudent kan dan ‘just-in-time’ en in een veilige setting van dit aanbod gebruik maken dat losstaat van de mogelijkheden die de stageschool al dan niet aanbiedt.

Veilige leeromgeving

Wanneer de mogelijkheden er wel zijn op de stageschool kan de student zich naar diens leerbehoefte verder ontwikkelen. VR vormt een veilige leeromgeving waarin de student kan uitproberen welk effect verschillende gedragingen hebben op de ander, zodat daarna effectieve gesprekstechnieken kunnen worden toegepast in de praktijk. Er blijkt nog geen materiaal te zijn dat effectief, just-in-time en breed inzetbaar is én dat als open leermateriaal gedeeld wordt zodat alle (Nederlandstalige) pabostudenten hier gebruik van kunnen maken.

We ontwikkelen hiervoor een authentiek, interactief en gemakkelijk, volledig en gratis te gebruiken blended leerarrangement: het VIDEO (Virtueel, Interactief, Digitaal, Exploratief en Open) leerarrangement. We testen welke vorm van digitale didactiek binnen dit leerarrangement het meest effectief is: met VR óf interactieve 360°-video’s waarbij de leercondities hetzelfde zijn. In figuur 1 is het experiment gevisualiseerd.