Hoe bereiken we kinderen van gedetineerde vaders en wat hebben zij nodig? Dat staat centraal in dit onderzoek. Zo willen we werken aan behoud of herstel van de vader-kindrelatie en andere sociale contacten versterken.

De lectoraten Transmuraal Herstelgericht Werken en Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties hebben voor dit onderzoek een subsidie gekregen van ZonMw. ZonMw is de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie. 

Aanleiding

Kinderen van gedetineerde ouders zijn kwetsbaar en leven in moeilijke omstandigheden. Vaak zijn zij administratief onzichtbaar en is onbekend wat hun noden en behoeften zijn. We weten ook niet hoe gewerkt kan worden aan het vergroten van beschermende factoren zoals het hebben van een positief sociaal netwerk. Vroegtijdige signalering is noodzakelijk om meer ernstige problemen of de overdracht van intergenerationeel geweld en criminaliteit te voorkomen. Dit is ook in lijn met nationale en internationale wet- en regelgeving. 

Methodiek

Vanuit de lectoraten Transmuraal Herstelgericht Werken en Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties doen we actieonderzoek onder kinderen en gezinnen met een vader in detentie. We onderzoeken het ondersteuningsaanbod voor hen en hoe we dit aanbod kunnen doorontwikkelen, waardoor we de beschermende factoren kunnen vergroten. Factoren die als een buffer kunnen werken voor de problemen waarmee kinderen van gedetineerde vaders op de korte of lange termijn geconfronteerd worden. 

Samenwerking

De lectoraten Transmuraal Herstelgericht Werken en Veiligheid in Afhankelijkheidrelaties leiden het onderzoek. Ze werken samen met de Penitentiaire Inrichting Dordrecht en Vught, de gemeente Breda en Den Haag, Exodus Nederland en het Expertisecentrum K I N D, Ouder en Detentie

Resultaat

Met de resultaten van dit onderzoek willen we een aanpak ontwikkelen om kwetsbare kinderen en gezinnen waarvan de vader gedetineerd is, te identificeren en te bereiken, zodat we hun noden en behoeften in kaart kunnen brengen. Daarnaast ontwikkelen we in dit project een landelijk handelingskader en een netwerkaanpak voor professionals, om vroegtijdig en preventief beschermende factoren te versterken. Daarmee willen we de psychosociale ontwikkeling van de betrokken kinderen bevorderen.

Bezoek de projectsite voor meer informatie over het project.  

Dit project (dossiernummer 744130102) wordt mogelijk gemaakt door