Binnen Scouting Nederland is behoefte aan onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag binnen de eigen organisatie en voorlichting over dat gedrag. Hoe kan het herkend worden? En wat kan er tegen worden gedaan?

Foto: Scouting Nederland.

Grensoverschrijdend gedrag komt voor binnen vele organisaties waar met kinderen en jongeren wordt gewerkt. In de afgelopen decennia wordt in toenemende melding gemaakt van grensoverschrijdend gedrag in de sportwereld, de kerken en in jeugdorganisaties zoals Scouting Nederland.

Scouting biedt activiteiten aan waarmee kinderen en jongeren worden uitgedaagd om zich persoonlijk te ontwikkelen. Dit doen ze onder begeleiding van vrijwilligers die veelal zelf van kinds af aan lid zijn van scouting.

Gedragscode en handreikingen

Scouting Nederland heeft al jaren aandacht voor dit gedrag. De organisatie kent een gedragscode en handreikingen hoe te handelen bij grensoverschrijdend gedrag. De organisatie heeft behoefte aan meer kennis, zodat ze lokale scoutinggroepen meer kan bieden om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. 

Gedrag herkennen en weerbaar maken

Het onderzoek richt zich met name op het (leren) herkennen van grensoverschrijdend gedrag en het weerbaarder maken van Scouting Nederland in het geval van grensoverschrijdend gedrag. Er wordt literatuuronderzoek uitgevoerd. Verder bestaat het onderzoek uit gesprekken met een breed scala aan betrokkenen en (ervarings-)deskundigen binnen de scouting, maar ook met mensen uit de sportwereld en de hulpverlening.