Het lectoraat Digitalisering & Veiligheid heeft onderzoek naar de organisatie van Living Labs als zwaartepunt.

Living Labs zijn real life testomgevingen waarin de gebruikers van nieuwe technologie centraal staan. Dat zijn burgers en professionals. Rondom deze centrale actoren werkt het lectoraat samen met onderzoekers, studenten en bedrijven aan oplossingen voor praktijkvraagstukken over nieuwe technologie.

Kansen en risico’s

Naast het bieden van direct toepasbare oplossingen organiseert het lectoraat Living Labs om kansen en risico’s van nieuwe technologie in kaart te brengen. Daarbij maakt zij gebruik van ervaringen uit de vakgebieden Science & Technology Studies en Constructieve Technology Assessment. In deze vakgebieden is veel ervaring opgedaan met onderzoek naar technologieontwikkeling en implementatie waarbij uiteenlopende belangen van de actorgroepen zoals gemeente, burgers, professionals en bedrijven scherp in het oog gehouden worden.

Handleiding

Als eerste stap in de concretisering van Living Labs wil het lectoraat een handleiding samenstellen. Deze handleiding helpt Avansdocenten en onderzoekers om een robuuste aanpak te kiezen als ze een Living Lab willen organiseren. Ook geeft de handleiding tips voor het gebruik van digitale tools en platforms die de samenwerking met het werkveld in leergemeenschappen en projecten versterken.

Experimenteeromgevingen

Vanuit het Expertisecentrum Veiligheid organiseert het lectoraat Living Labs waarbij zij 3 experimenteer- en leeromgevingen met elkaar verbinden:
1. Een lab vergelijkbaar met het Gezondheid en Technologie Laboratorium (GET-LAB) van Expertisecentrum Caring Society 3.0 en lectoraat Active Ageing.
2. Een praktijkleerplek in een veldorganisatie. Bijvoorbeeld in een gemeentehuis of een zorgorganisatie.
3. Een praktijkplek in de leefomgeving van burgers en professionals.