Afgerond

Hbo-afgestudeerden moeten een goed ontwikkeld kritisch denkvermogen hebben. Wat is een goede lesaanpak voor het aanleren van deze vaardigheid? En hoe kunnen we de resultaten van studenten in kaart brengen?

3 studenten in gesprek

Onderzoek

Lesaanpak

De onderzoekers vergeleken in dit onderzoek twee lesaanpakken. De een bevatte verwerkingsoefeningen gebaseerd op het principe writing to learn (schrijfopdrachten als middel om te leren), de ander verwerkingsoefeningen gebaseerd op learning by mapping (het maken van een grafische weergave met verbanden als middel om te leren).

Beide aanpakken sluiten aan bij inzichten uit de cognitieve psychologie en zorgen ervoor dat studenten de stof zelf actief moeten organiseren. Volgens de theorie over writing to learn zorgt deze aanpak er bovendien voor dat studenten de te leren stof (hier: argumentatie) expliciet koppelen aan hun bestaande kennis. De onderzoekers verwachtten daarom dat writing to learn de meeste effectieve aanpak zou zijn.

Argumentatievaardigheid in kaart brengen

De argumentatietoets voor de na- en voormeting bevatte opgaven in drie categorieën:

  • herkennen van onderdelen van het argumentatiemodel van Toulmin (1958)
  • beoordelen van informatie en argumenten
  • weerleggen van argumenten

Resultaat

De argumentatietoetsen bleken een lage betrouwbaarheid te hebben. Hierdoor konden de onderzoekers niet nagaan of writing to learn inderdaad effectiever is learning by mapping.

Een exploratieve analyse van de argumentatietoetsen liet zien dat de drie categorieën (herkennen, beoordelen, weerleggen) niet als componenten terug te vinden waren. Het lijkt daarom zinvol om meer empirisch en kwantitatief onderzoek te doen naar verschillende onderdelen binnen argumentatievaardigheid. Voor de praktijk wordt het dan makkelijker om te beslissen welke onderdelen van argumentatievaardigheid onze studenten moeten leren, en hoe.

Publicatie

Bekijk de publicatie Lesaanpak voor argumentatievaardigheid in het hoger beroepsonderwijs in de HBO-Kennisbank.