Afgerond

In 2016 heeft het lectoraat Veiligheid in Afhankelijkheidsrelaties een aantal Learning communities opgestart. Communities waarin studenten van Sociale Studies, Integrale Veiligheidskunde (voorheen Integrale Veiligheid), Bestuurskunde en van de Juridische Hogeschool samenwerken aan een afstudeeronderzoek.

 

Multidisciplinair onderzoek

De studenten bestuderen gezamenlijk een fenomeen of actueel thema op het gebied van veiligheid in afhankelijkheidsrelaties. Het onderzoek krijgt hierdoor een multidisciplinair karakter. De student leert op deze wijze samen te werken met studenten van verschillende opleidingen en disciplines. Dit is belangrijk omdat in de veiligheidszorg veel professionals van diverse instellingen en verschillende achtergronden samenwerken. Die samenwerking lukt alleen als je elkaars taal verstaat. En daar oefenen studenten al mee in de learning communities.  

Thema’s

In de learning communities onderzoeken de deelnemers verschillende thema’s:

  • Mensenhandel: De invloed van verschijningsvormen van mensenhandel als prostitutie en loverboys op de veiligheid en leefbaarheid op wijkniveau. 
  • De Wet Meldcode: Onderzoek naar de wenselijkheid om de Wet Meldcode ook te betrekken op de advocatuur. En wat de voor- en nadelen zijn en welke privacy overwegingen daarbij in het gedrang komen.
  • Stalkingszaken: Onderzoek naar de ontwikkelingspaden die te onderscheiden zijn in stalkingszaken. En of zwaar stalkingsgeweld of zelfs geweld met dodelijke afloop voorkomen kan worden en op welke wijze.