Afgerond

Het lectoraat Ondermijning doet onderzoek naar indicatoren van ondermijning op bedrijventerreinen. Ook komt naar voren hoe gemeenten hun eigen informatiepositie kunnen verbeteren.

Het onderzoek gebeurt in opdracht van Taskforce-RIEC Brabant Zeeland. De onderzoekers richten zich op kwetsbare ondernemingen op bedrijventerreinen. Doel van het onderzoek is het verkrijgen van een meer onderbouwd zicht op de factoren die duiden op ondermijning: hoe herkennen instanties kwetsbaarheid voor het faciliteren van georganiseerde criminaliteit bij individuele ondernemingen op een bedrijventerrein?

Hierbij kijken ze zowel naar systeemdata binnen en buiten gemeentelijke administraties, als naar indicatoren die visueel waarneembaar zijn door praktijkfunctionarissen. 

Tezamen vormt deze kennis de basis voor een pakket aan instrumenten die gemeenten helpt deze kwetsbare individuele ondernemingen te signaleren en te selecteren voor nader onderzoek naar mogelijke malafide praktijken. Daarnaast onderzoekt de projectgroep welke concrete barrières gemeenten en ondernemers kunnen opwerpen om malafide praktijken tegen te gaan. Uiteindelijke moet het onderzoek concrete handelingsperspectieven opleveren voor zowel overheid als ondernemers.

Bekijk onze handreikingen: 
Handreiking informatiebeeld bedrijventerreinen

Handreiking informatiebeeld autobedrijven

Handreiking Interventies bedrijventerreinen

Indicatoren ondermijning

Onderzoekers Jonas Stuurman, Jimmy Maan en studenten Madelon Hermans en Sven Janssen gaan verder in op de indicatoren van kwetsbare branches.