Afgerond

In dit praktijkgerichte veldexperiment aan de Juridische Hogeschool Avans & Fontys werden interventies ontwikkeld om het onbevooroordeeld redeneren en argumenteren van studenten te verbeteren.

gevel met logo Juridische Hogeschool Avans & Fontys

Bij het nemen van beslissingen in het juridisch domein kan veel fout gaan, met alle negatieve gevolgen van dien. De cognitieve psychologie kan juridisch professionals inzichten bieden in oordeel- en beslissingsmechanismen, onder meer in hoe je de automatische piloot kunt onderdrukken en het kritisch denken kunt activeren. Maar hoe leer je dat studenten in het juridisch onderwijs precies en welke effecten hebben interventies? In dit praktijkgerichte veldexperiment aan de Juridische Hogeschool Avans & Fontys werden interventies ontwikkeld om belangrijke aspecten van kritisch denken, namelijk het onbevooroordeeld redeneren en argumenteren, te verbeteren.

Methode

De interventies werden uitgevoerd in de minor Juridisch Advies en bestonden uit meer expliciete doelen, instructievoorbeelden in combinatie met herhaalde oefening en feedback. Vervolgens werd het effect daarvan onderzocht.

Resultaten

De studie liet zien dat studenten vooruitgaan in het kritisch denken. Er was geen effect op het beroepsproduct. Verder viel op dat er geen samenhang was tussen enerzijds de inspanning om kritisch te denken en het gevoel van zekerheid over de juiste antwoorden en anderzijds de nauwkeurigheid van de antwoorden.

De bevindingen zijn gebaseerd op een kleine steekproef onder studenten, waardoor voorzichtigheid geboden is bij het trekken van conclusies. Niettemin levert de studie inzicht op in de aanpak van kritisch denken in de onderwijspraktijk en geeft het docenten handvatten om het leren van kritisch denken bij studenten zichtbaar te maken en verder te verbeteren.

Ook betrokken bij dit onderzoek

John Lousberg, docent arbeidsrecht en kenniskringlid bij het lectoraat Recht en Digitale Technologie van de Juridische Hogeschool Avans & Fontys.

Publicatie

Bekijk de publicatie van Kritisch leren denken in het juridisch onderwijs in de HBO-Kennisbank.