Afgerond

Docenten spelen een cruciale rol in het bevorderen van kritisch denken bij studenten. Dit langjarige project richt zich op de vraag hoe je docenten hierin het beste kunt ondersteunen.

2 docenten in overleg, met laptop en papieren voor zich

Docenten spelen een cruciale rol in het realiseren van een belangrijke ambitie van het hoger onderwijs: het bevorderen van kritisch denken bij studenten. Er is echter weinig bekend over hoe docenten hierbij het beste ondersteund kunnen worden.

Voor het onderwijzen van kritisch denken moeten docenten de vaardigheid zelf bezitten. Verder moeten zij denkfouten van hun studenten kunnen herkennen en verklaren. Daarnaast is het belangrijk dat ze het onderwijzen van kritisch denken relevant vinden en zichzelf ertoe in staat achten.

Methode

In dit project brengen onderzoekers de houding van hbo-docenten ten aanzien van kritisch denken in kaart. Ook bekijken zij of een docenttraining docenten kan helpen bij het geven van kritisch denken-onderwijs.

Resultaten

Over de resultaten van het project is al gepubliceerd in internationale wetenschappelijke tijdschriften.