Afgerond

Goed klassenmanagement is cruciaal voor docenten in het basisonderwijs. In dit langjarige project staat de vraag centraal hoe je eyetracking en bug-in-the-ear kunt inzetten om het klassenmanagementonderwijs te verbeteren.

student poseert in klaslokaal basisschool

Door goed klassenmanagement draagt een leerkracht zorg voor een leeromgeving waarin de leerdoelen optimaal worden bereikt. Pabo-studenten hebben echter vaak moeite met klassenmanagement. Dit kan de oorzaak zijn van uitval, wanneer zij als bevoegd leerkracht aan de slag gaan. Een belangrijke vraag is daarom hoe klassenmanagement-vaardigheden van studenten al tijdens de opleiding het beste ontwikkeld kunnen worden.

Een klas goed bekijken kan een wezenlijk onderdeel zijn van adequaat klassenmanagement. Ervaren leerkrachten (experts) vertonen dergelijk kijkgedrag onbewust maar voor hen is het vaak lastig om hun kijkgedrag te ver(ant)woorden.

Methode

Dit project richt zich op eye-movement modeling examples (EMME’s): de vastgelegde kijkpatronen van experts. Het doel is om na te gaan of deze gebruikt kunnen worden voor de opleiding in klassenmanagementonderwijs van Pabo-studenten. 

Ook bekijken onderzoekers of EMME’s samen ingezet kunnen worden met coaching op afstand door middel van microfoontjes (bug in the ear).

Publicatie

Bekijk de publicatie Klassenmanagement met eyetracking en bug-in-the-ear in de HBO-Kennisbank.

Ook betrokken bij dit onderzoek

Leerkrachten van basisschool Kbs De Spoorzoeker in Breda