Het ontwikkelen van een nieuw en duurzaam materiaal voor circulair tentdoek dat gebruikt kan worden voor tijdelijke huisvesting voor vluchtelingen. Maar ook voor industriële opslag of festivals.

In dit project is gewerkt aan een urgent maatschappelijk probleem: het verbeteren van tijdelijke huisvesting voor vluchtelingen. Jaarlijks wordt een grote hoeveelheid tenten voor noodhulp voor noodhulp aangekocht om hulp te bieden aan mensen die dakloos zijn door rampen of conflicten. Deze hulpgoederen hebben een nadelige impact op het milieu. Het tentdoek dat gebruikt wordt voor deze shelters is gemaakt van katoen of kunststoffen zoals polyethyleen, polyester en nylon. Dit geldt ook voor tentdoek voor podia op festivals.

Meestal bestaat het tentdoek uit een aantal lagen: een geweven tussenlaag van kunststofvezels om de krachten te verdelen en een (dubbele) folielaag om het tentdoek winddicht, regen- en vuilbestendig te maken. Deze gelaagde structuur maakt dat het doek niet herbruikbaar is en het uiteindelijk in de verbrandingsoven verdwijnt.

Het doel van het project was een duurzamer materiaal te ontwikkelen, in een samenwerkingsverband waar onderwijs, onderzoek, bedrijven en de creatieve sector elkaar versterkten. Het lectoraat Nieuwe Materialen en hun Toepassing coördineerde het innovatieproces. Met financiering van ClickNL en SIA zijn uiteindelijk meerdere ontwerpen tot stand gekomen.

Circulariteit als oplossing

Er werd een aantal onderzoeksdoelen geformuleerd, zoals het ontwikkelen van een textiel dat onder eenvoudige ‘vaatwas’-omstandigheden hergebruikt kan worden. Hierbij was het belangrijk dat het doek een recyclebare, waterdichte coating kreeg en er flexibele zonnepanelen bevestigd konden worden. 
Een bedrijf gespecialiseerd in het ontwerpen van textiele architectuur, werkte samen met de MKB-partners die actief zijn op het gebied van biobased producten om een duurzaam materiaal voor tentdoek te ontwikkelen. Elke 10 weken werden er designworkshops gehouden waarbij de betrokken studenten, onderzoekers en bedrijven samenkwamen. Deze inspirerende bijeenkomsten en de kruisbestuiving tussen onderwijs en bedrijfsleven resulteerden in verschillende ‘proof of concepts’ en een duurzamer tentmateriaal. 
Het eindresultaat is een circulair en recyclebaar nieuw textiel dat niet alleen voor tenten in vluchtelingenkampen gebruikt kan worden, maar ook geschikt is voor de festivalbranche of de industrie.