Ingrediëntenkaart – Tool voor het opstellen van 13b Opiumwetbesluiten

De jurisprudentie met betrekking tot het sluiten van woningen en panden is de laatste maanden ingrijpend aangepast. In deze tool zijn die recente wijzigingen meegenomen.

Aanleiding

Onlangs bleek tijdens een webinar over 13b Opiumwetsluitingen, georganiseerd door Hekkelman Advocaten, dat medewerkers van gemeenten erg geïnteresseerd zijn in een 'ingrediëntenkaart'. Zo’n kaart bevat alle aspecten die van belang zijn bij de motivering van het opleggen van een last onder bestuursdwang, bijvoorbeeld bij het tijdelijk sluiten van een woning omdat er een illegale wietplantage is aangetroffen. Dit project voorziet in een behoefte, temeer omdat de jurisprudentie de laatste tijd ingrijpend is veranderd. Dit betekent dat een zwaardere motivering steeds meer een vereiste is. Met deze tool wordt het voor de gemeente makkelijker om alle relevante aspecten mee te nemen.

Onderzoek

We ontwikkelen deze tool in samenspraak met Hekkelman Advocaten. Hekkelman is onder meer specialist op het gebied van 13b-Opiumwetsluitingen. Het uiteindelijke doel is dat deze tool verstrekt zal worden aan gemeenten.

Aan het ontwikkelen van deze tool werken tweedejaarsstudenten HBO-Rechten van de Juridische Hogeschool Avans-Fontys mee. Ze voeren ten behoeve van dit project jurisprudentieonderzoek uit. Het gaat dan vooral om de vraag welke concrete handvatten er uit de uitspraken van de Raad van State vallen te destilleren. Daardoor krijgen studenten niet alleen zicht op de rechtspraktijk, maar werken ze mee aan het ontwikkelen van innovatieve digitale tools.

Resultaat

Dit project levert een digitale tool op, die gemeenten kunnen gebruiken bij het motiveren van een beslissing om een pand te sluiten. Aan de hand van een fors aantal vragen krijgt de gebruiker zicht op allerlei zaken die in meer of mindere mate relevant zijn voor de goede motivering van de beslissing tot sluiting. Dat voorkomt dat de gemeente wordt teruggefloten door de bestuursrechter en panden ten onrechte worden gesloten.