Afgerond

De afgelopen 2 jaar is er door onderzoekers, docenten, studenten en regionale stakeholders hard gewerkt aan het project Industriële Concepten voor Modulaire Nieuwbouw Appartementen (ICMNA). Op 31 december 2022 kwam het ICMNA project ten einde.

Door woningtekort en kleinere huishoudens zoeken woningbouwcoöperaties naar oplossingen om levensloopbestendige appartementen te bouwen. Woningcoöperatie Thuisvester vroeg Avans om hierin mee te denken. Studenten en onderzoekers van het lectoraat Gebouwde Omgeving en de Academie voor Duurzaam Gebouwde Omgeving pakten deze vraag samen met Thuisvester ‘agile werkend’ (scrum-methode) op.

Doel van het project

Thuisvester zocht een nieuw woningconcept voor het toenemende woningtekort in Nederland. Vergrijzing, achterblijvende nieuwbouwproductie en kleiner wordende huishoudens speelden hierbij een belangrijkere rol. Daarom wilde Thuisvester een nieuw concept voor modulaire en circulaire nieuwbouwappartementen onderzoeken. Zij wilden appartementen levensloopbestendiger maken, zodat ze flexibeler en adequater aansluiten op de voortdurend veranderende vraag van huurders.

Fase 1 (2021)

Tijdens het pilot project werkten ruim 20 studenten interdisciplinair aan de eerste verkenning van het project. Hierbij verkenden zij samen met commerciële stakeholders hoe een scrumproces effectief uitgevoerd kan worden. In de foto’s hieronder links een visualisatie van de eerste week en rechts het opgeleverde product na 20 weken onderzoek.

Fase 2 (2021)

Na een vliegende start in het pilot project, stond het onderzoeksteam de moeilijke opgave om zowel een scrumteam binnen het onderwijs van Avans & Curio als in de praktijk op te zetten. Bij de start bleek al snel dat de onderwijsorganisaties moeilijk te verenigen waren en Avans nog niet klaar was om onderzoeksopgaven het hele jaar te kunnen ondersteunen. Vanuit lokale bouwbedrijven en organisaties bleek er veel interesse en enthousiasme om deel te nemen in het project. Echter was de aanpak en andere rol voor de meeste stakeholders dermate innovatief dat het te vroeg kwam. Er zat niets anders op dan alle pijlen op fase 3 te richten.

Fase 3 (2022)

In deze periode gingen 15 studenten bouwkunde en 5 studenten zorgtechnologie en innovatie in hun derdejaars project aan de slag met de opgave. Dit met ondersteuning vanuit het werkveld met zorgaanbieders, woningcorporaties, gemeenten en de provincie. Dit deden zij onder leiding van docenten vanuit verschillende vakgebieden, maar nog veel belangrijker het eerste multidisciplinaire afstudeer(scrum)team. Hierbij werkten de derdejaars studenten integraal aan woningoplossingen voor zowel bestaand als nieuw vastgoed. De afstudeerders werkten aan een bijna volledig biobased en uitbreidbaar ontwerp voor de gemeente Oosterhout.

Internationale doorstart sUsers

In de afgelopen maanden is met Thuisvester, de gemeente Oosterhout en de provincie Noord-Brabant gekeken naar de vervolgstappen. Thuisvester pakt de projectuitkomsten met praktijkpartners op en zet de volgende stappen om het project uit te gaan voeren. De lectoraten Gebouwde Omgeving & Biobased Bouwen werkten samen met een Finse, Oostenrijkse en Servische hogeschool aan een Europees onderzoeksvoorstel dat in oktober is gehonoreerd. Binnen dit project gaan de hogescholen hun ontwikkelde onderwijs, onderzoek en expertise delen om het groeiende woning- en zorgtekort op te lossen.

Hiermee is dit project doorgestart binnen sUsers: Introducing User-driven design and agile development skills in the case of sustainable service housing for elderly. Neem voor meer informatie contact op met Michiel Smits via [email protected], onderzoeker van het lectoraat Gebouwde Omgeving van Avans.