Afgerond

Bij geweld in afhankelijkheidsrelaties kunnen mannen zowel dader als slachtoffer zijn. We inventariseren het hulpaanbod op beide gebieden.

Veel hulpaanbod op het gebied van geweld in afhankelijkheidsrelaties is op vrouwen en kinderen gericht. Omdat er onder deze groepen de meeste  slachtoffers vallen, is dat begrijpelijk. Maar ook mannen krijgen te maken met deze vorm van geweld en niet alleen als dader.

Inventarisatie

De vraag is welk hulpverleningsaanbod er specifiek voor mannen bestaat en tot op welke hoogte dat aanbod inspeelt op de multiculturele samenleving. We maken een inventarisatie van het bestaande hulpaanbod voor mannen en de problematiek waarop dat aanbod is gericht. Denk bijvoorbeeld aan huiselijk geweld, vaderschap of seksualiteit. Op basis van deze inventarisatie worden verschillen en overeenkomsten  in de diverse vormen van hulpaanbod bestudeerd . Ook gaan we in op de vraag of het huidige aanbod voor mannen volstaat.