Afgerond

Uit onderzoek blijkt dat 97% van de sekswerkers in Nederland te maken heeft gehad met geweld gerelateerd aan de uitvoering van hun werk. Om dit geweld tegen te gaan is onderzoek nodig.

Uit eerder onderzoek van SOA Aids Nederland uit 2018 bleek dat 97% van de sekswerkers in Nederland het jaar ervoor geweld had meegemaakt. Het ging dan niet alleen om fysiek en seksueel geweld, maar ook geweld op sociaal-emotioneel en financieel-economisch gebied. Van dit geweld deed slechts 21% van de sekswerkers melding bij de politie. Blootstelling aan geweld kan leiden tot langdurige psychische, mentale en emotionele schade en het creëert een onveilige werkomgeving voor sekswerkers.

Meer inzicht

Om geweld tegen sekswerkers beter tegen te kunnen gaan, hebben gemeente Tilburg en haar partners in de veiligheidszorg behoefte aan meer inzicht. Ze willen meer inzicht krijgen in de perceptie van sekswerkers van het risico op geweld gerelateerd aan de uitvoering hun werk. En de redenen achterhalen waarom zij al dan niet hun weg naar de politie en hulpverlenende instanties vinden. Ook willen zij inzicht krijgen in de wijze waarop een goede samenwerking tussen partijen in de veiligheidszorg een rol kan spelen bij de aanpak van geweld tegen sekswerkers.

Het onderzoek

Door middel van literatuuronderzoek en (groeps-)interviews met sekswerkers en betrokken professionals uit de veiligheidszorg worden inzichten verkregen. Uiteindelijk doel is het aanreiken van ontwikkelrichtingen voor verder beleid voor de gemeente en haar partners in de veiligheidszorg bij de aanpak van geweld tegen sekswerkers.

Lees hier het onderzoeksrapport Geweld tegen sekswerkers. Ervaringen in de gemeente Tilburg (researchgate.net)

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Gemeente Tilburg, in samenwerking met Sterk Huis, organisatie voor vrouwenopvang en jeugdzorg.