Angela Verhagen-Braspennincx is in 2020 gestart met haar promotieonderzoek Gedetineerde vaders en hun kinderen. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) honoreerde deze studie met een beurs voor 5 jaar. Het onderzoek vindt plaats aan de Open Universiteit.

Tekening van Children of Prisoners Europe.

Promotieonderzoek

Angela onderzoekt welke factoren de relatie tussen een gedetineerde vader en zijn kind(eren) beïnvloeden. Vaak leven gezinnen voor de detentie van de vader al in moeilijke omstandigheden. Daarnaast nemen problemen zoals armoede, depressie, huiselijk geweld en samenhangend kindermishandeling toe als gevolg van de detentie. Behoud en herstel van de vader-kindrelatie gedurende en na detentie blijkt een beschermende factor voor alle betrokkenen.

Samenwerking Expertisecentrum K I N D

Angela voert dit onderzoek uit in samenwerking met Expertisecentrum K I N D, Ouder, en Detentie. Doel van het onderzoek is om hulpverleners handvatten aan te reiken in het herstelgericht werken op de vader-kindrelatie. De inzichten die het onderzoek oplevert, zorgen er voor dat professionals binnen en buiten de gevangenis weten wat helpend is om de vader-kindrelatie te herstellen of te behouden. Zo kunnen ze samen met de vaders en kinderen effectief werken aan het vergroten van een beschermende factor. De kennis uit dit onderzoek vloeit bovendien direct terug in het onderwijs aan de jonge professionals van de toekomst.

Publicaties

Lees meer over dit onderzoek en de publicaties die erover verschijnen. En het artikel Ook in detentie blijf je vader.