Met het bouwsysteem FlexiDome is noodhuisvesting tijdens crisisopvang flexibeler en leefbaarder te maken, zodat deze beter aansluit bij de behoeftes van de gebruikers. Het lectoraat Nieuwe Materialen en hun Toepassing ontwikkelt FlexiDome.

FlexiDome tentdoek duurzaam

Tentenkampen voor vluchtelingen bestaan vaak 15 tot 20 jaar en al die tijd wonen mensen in een onnatuurlijk gecreëerde woonomgeving die nauwelijks aan te passen is aan hun behoeftes. Los daarvan is het tentdoek dat nu gebruikt wordt zeer lastig recyclebaar. Na gebruik wordt het verbrand, of gestort met alle negatieve milieu-impact van dien. Daar willen we als lectoraat met ons nieuw ontwikkelde bouwsysteem FlexiDome verandering in brengen. 

Ontwerpvrijheid

We onderzoeken ook of FlexiDome voldoende ontwerpvrijheid biedt zodat mensen zelf hun eigen, relatief hoogwaardige tijdelijke onderkomen kunnen vormgeven en bouwen. Door mensen invloed te laten uitoefenen op hun eigen woonsituatie, willen we de leefbaarheid van tentenkampen vergroten en de saamhorigheid en solidariteit bevorderen.

Bouwsysteem testen

Op het Into The Great Wide Open festival, dat van 31 augustus tot en met 3 september 2023 plaatsvindt op Vlieland, testen we ons bouwsysteem FlexiDome uit. De kennis die dit oplevert, gaan we inzetten om het bouwsysteem te verbeteren.

De bezoekers aan Into The Great Wide Open kunnen zelf aan de slag met de FlexiDome. Ze krijgen onderdelen voor een flexibele tentconstructie die bestaat uit dragers, koppelstukken en recyclebaar tentdoek. Wij zijn benieuwd hoe deelnemers een bouwwerk maken, welke stappen in het bouwproces of onderdelen te verbeteren zijn en hoe de sociale interactie tussen deelnemers verloopt.

Met de uitkomsten van het onderzoek gaan we het  concept verder optimaliseren en opschalen zodat het breed inzetbaar is voor noodhuisvesting of andere toepassingen.

Voor dit project ontving het lectoraat NMT een subsidie van ‘Innofest X SIA 2023’, zie ook het artikel van Regiorgaan SIA