In Nederland zijn er 25.000 kinderen met een gedetineerde ouder. Deze kinderen hebben het moeilijk. Vaak levert een dergelijke situatie thuis veel stress op. De relatie met de gedetineerde ouder is ingewikkeld en hoe vertel je het aan de buitenwereld? Ook professionals als scholen, hulpverlening en gevangenisbewaarders vragen om handvatten om hiermee aan de slag te gaan. Zelfs professionals die werken met (ex-)gedetineerden zoeken naar methoden die bijdragen aan het herstel van deze relaties. Steeds vanuit en in het belang van het kind.

Betere levenskwaliteit

Het Expertisecentrum KIND gelooft dat herstel van de band tussen kind, (ex-)gedetineerde ouder en het sociale netwerk bijdraagt aan een betere levenskwaliteit van het kind. Het Expertisecentrum KIND is een netwerkorganisatie die kinderen waarvan een ouder gedetineerd is, informeert en adviseert. Evenals hun sociale netwerk. De betrokkenen bij Expertisecentrum KIND luisteren en als het nodig is, zoeken ze naar de juiste hulp.

Onderzoek en training voor professionals

Bij het expertisecentrum kunnen professionals terecht die vragen hebben, of zoeken naar methodes die bijdragen aan het herstel van de relaties tussen kind, gedetineerde ouder en hun sociale omgeving. KIND verricht praktijkgericht onderzoek en geeft training en opleiding aan (semi-)professionals en vrijwilligers rondom kinderen met een ouder in detentie.  

Het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken van Avans Hogeschool en Exodus Nederland zijn de initiatiefnemers van het Expertisecentrum. Het is een logische bundeling van (onderzoeks- en opleidings)kennis van Avans Hogeschool en de praktijkervaring van Exodus, de grootste landelijke nazorgorganisatie die met professionals en vrijwilligers opvang en begeleiding biedt aan (ex-)gedetineerden en hun familieleden.

Contact

Het Expertisecentrum KIND is bereikbaar via de website Expertisecentrum KIND en ook tijdens kantooruren via het servicenummer: 0800-KIND(5463)-000.