Het Expertisecentrum Technische Innovatie (ETI) is deelnemer aan EnergieRijk Den Haag (ERDH). Doel van de samenwerking: te komen tot de best practices bij een gebiedsgerichte aanpak voor verduurzaming van bestaande gebouwen.

De opgave voor EnergieRijk Den Haag is volledige verduurzaming van de energievoorziening van de belangrijkste (semi)overheidsgebouwen. Uiterlijk in 2040 moet dat volledig klimaatneutraal gebeuren. Behalve het Rijk doen ook de gemeente Den Haag, de Provincie Zuid-Holland en diverse andere (semi)publieke en private organisaties mee, zoals Avans Hogeschool/ETI. 

Kennis ontwikkelen en delen

Het is belangrijk om opgedane kennis uit dit project gaandeweg methodologisch vast te leggen en te zorgen dat het op een eenvoudige manier te delen is. Op die manier kunnen verduurzamers en bijvoorbeeld ook onderwijsinstellingen de gedeelde best practices in het hele land gebruiken. Het ontwikkelen, borgen en delen van kennis is nodig voor zo’n  ‘doorstempelbare’ aanpak, die kan bijdragen aan het waarmaken van ambities op het gebied van aardgasvrije energievoorziening en klimaatneutraal leven. Dit is het uitgangspunt van de samenwerking tussen het ETI en de Rijksoverheid/Rijksgebouwendienst in het project ERDH.

Kansrijke toepassingen

ETI richt zich vanuit de koppeling mens en techniek op het realiseren van ‘resilient cities’ voor een duurzame wereld. Vanuit dit perspectief verzamelt en onderzoekt het lectoraat Gebouwde Omgeving binnen ETI de meest kansrijke toepassingen die ERDH te bieden heeft.

Avans hecht belang aan deelname aan ERDH, omdat de hier beoogde kennisontwikkeling mede input vormt voor onderwijsprogramma’s.

(foto: Alireza Parpaei/Unsplash)