Het lectoraat Gebouwde Omgeving* is deelnemer aan EnergieRijk Den Haag (ERDH). Doel van de samenwerking: te komen tot de best practices bij een gebiedsgerichte aanpak voor verduurzaming van bestaande gebouwen.

De opgave voor EnergieRijk Den Haag is volledige verduurzaming van de energievoorziening van de belangrijkste (semi)overheidsgebouwen. Uiterlijk in 2040 moet dat volledig klimaatneutraal gebeuren. Behalve het Rijk doen ook de gemeente Den Haag, de Provincie Zuid-Holland en diverse andere (semi)publieke en private organisaties mee, zoals hogescholen. 

Kennis ontwikkelen en delen

Het is belangrijk om opgedane kennis uit dit project gaandeweg methodologisch vast te leggen en te zorgen dat het op een eenvoudige manier te delen is. 

De eerste twee wetenschappelijke publicaties zijn inmiddels verschenen. In de eerste publicatie (EnergieRijk Den Haag, een ontwikkelend verhaal, 2021) beschrijft lector Gebouwde Omgeving Perica Savanović de eerste (descriptieve) fase van dit project. In de tweede publicatie ligt de nadruk op de (prescriptieve) tweede fase: de omschrijving van de ontwikkelstappen (EnergieRijk Den Haag, gezamenlijk voorschrijvend managen van ontwikkelingen, 2023). De derde publicatie zal dit project afsluiten met de beschrijving van de nieuwe stand van zaken (descriptieve fase II), inclusief reflecties op het proces dat EnergieRijk Den Haag doorliep.

Op die manier kunnen verduurzamers en bijvoorbeeld ook onderwijsinstellingen de gedeelde best practices in het hele land gebruiken. Het ontwikkelen, borgen en delen van kennis is nodig voor zo’n  ‘doorstempelbare’ aanpak, die kan bijdragen aan het waarmaken van ambities op het gebied van aardgasvrije energievoorziening en klimaatneutraal leven. Dit is het uitgangspunt van de samenwerking tussen de deelnemende hogescholen en de Rijksoverheid/Rijksgebouwendienst in het project ERDH.

Kansrijke toepassingen

Het lectoraat Gebouwde Omgeving richt zich vanuit de koppeling mens en techniek op het realiseren van ‘resilient cities’ voor een duurzame wereld. Vanuit dit perspectief verzamelt en onderzoekt het lectoraat Gebouwde Omgeving de meest kansrijke toepassingen die ERDH te bieden heeft.

De hogescholen hechten belang aan deelname aan ERDH, omdat de hier beoogde kennisontwikkeling mede input vormt voor hun onderwijsprogramma’s.

 

*  Lector Gebouwde Omgeving Perica Savanović was tot 1 november 2023 werkzaam binnen Avans Hogeschool (Expertisecentrum Technische Innovatie (ETI). Hij  is momenteel actief binnen Hogeschool Inholland.