In dit project zoekt het lectoraat naar inzichten over duurzame marketing door het vergelijken van ons economisch systeem met natuurlijke ecosystemen.

Leren van de natuur

De wereld heeft dringend behoefte aan een nieuw economisch systeem. Natuurlijke systemen hebben bewezen miljoenen jaren te kunnen draaien. Blijkbaar worden hier condities gecreëerd die zorgen voor een duurzaam mechanisme. Wat kunnen wij leren van deze condities? Bevat dit waardevolle principes voor duurzame marketing?

Het vakgebied biomimicry slaat een brug tussen de natuurlijke wereld en menselijke innovatie. Met aan de ene kant bewezen technieken en principes uit de natuur en aan de andere kant ontwerpvragen van de mens. Het toepassen van biomimicry op systeemniveau is de essentie van dit onderzoek. In ontdekkende werkvormen met diverse stakeholders formuleren we een conclusie op de vraag: geeft een natuurlijk ecosysteem waardevolle inzichten voor verduurzaming van onze economie en daarmee voor het vakgebied marketing?

Gigantische waarde

Natuurlijke systemen hebben bewezen miljoenen jaren te kunnen draaien. In feite kunnen mensen ze gebruiken als blauwdrukken voor duurzame niet-natuurlijke systemen. Want de waarde die de natuur creëert is gigantisch, en dat zonder de omgeving en haar inwoners systematisch uit te putten.

We willen ontdekken of er waardevolle inzichten ontstaan als we ons economisch systeem 'mappen' en vergelijken met de manier waarop natuurlijke ecosystemen zijn opgebouwd en functioneren. Specifieker kijken we naar welke functies marketing vervult in de economie en vergelijken we dat met equivalente functies in een natuurlijk ecosysteem. Welk perspectief geeft dat ons op de manier waarop we marketing zouden moeten bedrijven?

Aanpak

We gaan in deze pilot geen probleem oplossen, maar we gaan ontdekken of deze benadering van mapping waardevol is. Een projectteam faciliteert deze ontdekkingstocht. In diverse werkvormen worden stakeholders geactiveerd. Deelnemers aan deze activiteiten zijn studenten, bedrijven, docenten en lectoren van Avans.  

Het projectteam zorgt voor invulling van de werkvormen en abstractie van de uitkomst. Namens het lectoraat New Marketing is Wouter Swenneker eindverantwoordelijk, met bijdragen van verschillende resources binnen en buiten Avans.