Afgerond

In dit project onderzochten onderzoekers Wouter Swenneker en Kaj Morel van het lectoraat New Marketing, verbonden aan het Centre of Expertise Brede Welvaart en Nieuw Ondernemerschap, wat de natuur ons kan leren om de marketing te verbeteren.

Leren van de natuur

De wereld heeft dringend behoefte aan een nieuw economisch systeem. Natuurlijke systemen hebben bewezen miljoenen jaren te kunnen draaien. Blijkbaar worden hier condities gecreëerd die zorgen voor een duurzaam mechanisme. Wat kunnen wij leren van deze condities? Bevat dit waardevolle principes voor duurzame marketing?

Het vakgebied biomimicry slaat een brug tussen de natuurlijke wereld en menselijke innovatie. Met aan de ene kant bewezen technieken en principes uit de natuur en aan de andere kant ontwerpvragen van de mens. De essentie van dit onderzoek bestond uit het toepassen van biomimicry op systeemniveau. In ontdekkende werkvormen met diverse stakeholders werd een conclusie geformuleerd op de vraag: 'Geeft een natuurlijk ecosysteem waardevolle inzichten voor verduurzaming van onze economie en daarmee voor het vakgebied marketing?' Het antwoord was duidelijk: 'Ja!'  

Gigantische waarde

Natuurlijke systemen hebben bewezen miljoenen jaren te kunnen draaien. In feite kunnen mensen ze gebruiken als blauwdrukken voor duurzame niet-natuurlijke systemen. Want de waarde die de natuur creëert is gigantisch, en dat zonder de omgeving en haar inwoners systematisch uit te putten.

Tijdens het onderzoek ontdekten we dat er waardevolle inzichten ontstaan als we ons economisch systeem 'mappen' en vergelijken met de manier waarop natuurlijke ecosystemen zijn opgebouwd en functioneren. We keken specifiek naar welke functies marketing vervult in de economie en vergeleken dat met equivalente functies in een natuurlijk ecosysteem. Dit gaf ons nieuwe inzichten op de manier waarop we marketing zouden moeten bedrijven.

Aanpak

Het doel van deze pilot was niet om een probleem op te lossen, maar om te ontdekken of deze benadering van mapping waardevol is. Een projectteam faciliteerde deze ontdekkingstocht. In diverse werkvormen werden stakeholders geactiveerd. Deelnemers aan deze activiteiten waren studenten, bedrijven, docenten en lectoren van Avans.  

Onderzoeker Wouter Swennekers vertelt in deze video meer over biomimicry:

Namens het lectoraat New Marketing is Wouter Swenneker eindverantwoordelijk, met bijdragen van verschillende resources binnen en buiten Avans.

Onderzoeksrapport en vervolgtraject

Lees het volledige onderzoeksrapport hier. Op basis van de bevindingen in dit rapport is een vervolgonderzoek opgestart. Daarin ontwikkelen we een methode om organisaties met positieve impact sneller te laten groeien, met inspiratie van groeistrategieën uit de natuur. Wat kan marketing bijdragen om kleinere goede en groene merken sneller te laten groeien? Om zo bedrijven met destructieve impact uit de markt te duwen en de transitie naar de Betekeniseconomie te versnellen. 
 
Lees meer over het vervolgonderzoek Groene Groei 
We hebben een prototype ontwikkeld dat we begin 2023 in de markt testen om de methode te optimaliseren. Ben jij een ondernemer of medewerker met een groene agenda? Meld je dan voor 20 december gratis bij ons aan.