Afgerond

Kritisch denken is een belangrijke competentie voor hbo-studenten. Dit langjarige project richt zich op de vraag hoe je kritisch denken het beste kunt meten, specifiek in het domein ‘creative technologies’.

ruimte in gebouw AKV Sint Joost Beukenlaan Breda

Kritische denkvaardigheden zijn nodig om de kwaliteit van beroepsproducten zoals adviezen, analyses, ontwerpen, handelingen en constructies te verhogen. Kritische denkvaardigheden worden op nationaal en internationaal niveau genoemd als belangrijke uitkomst van het hoger onderwijs. 

Geen meetinstrument voor hbo

Maar een meetinstrument voor kritische denkvaardigheden dat geschikt is voor het hbo ontbreekt. Bestaande tests zijn niet afgestemd op domeinspecifieke, beroepsgerichte toepassingen van kritisch denken. Docenten hebben een beroepsgericht meetinstrument nodig om na te gaan of studenten voldoen aan beroepsspecifieke eisen op gebied van kritisch denken (summatief gebruik). Verder helpt een dergelijk meetinstrument docenten om hun lessen in lijn te brengen met gestelde leerdoelen. Bovendien ondersteunt een beroepsgericht instrument de studenten in het leerproces, doordat zij inzicht krijgen in de mate waarin hun beroepsspecifieke kritische denkvaardigheden vooruit gaan (formatief gebruik).

Doel en methode

Doel van dit project is de ontwikkeling van een meetinstrument voor domeinspecifieke beroepsgerichte kritische denkvaardigheden in het hbo-domein ‘creative technologies’. Voor aansluiting bij de beroepspraktijk is het van belang dat de test nagaat of de student kritische beslissingen en gedragingen toont bij beroepshandelingen, waaronder adviezen, ontwerpen en constructies. De test zal daarom uitgaan van beroepscasuïstiek met geleide open vragen gericht op beslissingen en gedrag, met een scoringsmethode. De constructie van de test gebeurt met stakeholders: studenten, docenten, opleidingscoördinatoren en het werkveld.

Zodra het instrument ook psychometrisch betrouwbaar en valide blijkt, zal het worden ingezet bij creatieve hbo-opleidingen. Tevens zal een procedure worden geleverd voor implementatie bij andere opleidingen in het creatieve domein.

Publicaties

Bekijk de publicaties over Domeinspecifiek meten van kritisch denken in de HBO-Kennisbank.

Marion Tillema Comenius Senior Fellow

Marion Tillema voert dit langjarige project uit in het kader van een NWO-NRO Comenius Senior Fellow-subsidie.