Blended onderwijs is een speerpunt in de wereld van onderwijs om activerend, studentgericht onderwijs te bieden en daarmee motivatie, betrokkenheid en leerprestaties van studenten te verhogen. Onderzoek toont de meerwaarde en effectiviteit van een goed doordachte blend aan. De docent is hierbij de belangrijkste schakel.

Dit onderzoek richt zich daarom op de docent als schakel bij de implementatie van blended onderwijs. Het  doel is inzicht te krijgen in docentovertuigingen over de kansen en uitdagingen bij het ontwerpen en uitvoeren van blended onderwijs. Docentovertuigingen definiëren we als mentale constructen: houding, perspectieven, aannames, , professionele identiteit, ervaringen en kennis. In deze praktijkstudie hebben we 15 interviews gehouden met docenten van de Academie voor Technologie & Design.

Noodzaak en meerwaarde voor studenten

De resultaten tonen vooral helpende overtuigingen rondom blended onderwijs. Docenten zien de noodzaak en meerwaarde voor studenten om actiever, gevarieerder en meer plaats- en tijdsonafhankelijk te leren. Docenten ervaren ook dat ze ondersteuning krijgen vanuit collega’s en de hogeschool. Er kwamen ook enkele belemmerende overtuigingen naar voren. Met name rondom de lage motivatie van studenten voor het uitvoeren van a-synchrone leeractiviteiten. Dit houdt in dat studenten leeractiviteiten uitvoeren in hun eigen tijd, eigen tempo en op een willekeurige locatie. Ook missen docenten overzicht over alle mogelijke leeractiviteiten om een passende mix aan te bieden. Daarbij geven ze aan graag onderling kennis te willen delen en van elkaar te willen leren.

Resultaten onderzoek

De resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd in 2 posterpresentaties en een tijdschriftartikel. De bevindingen bieden inzicht in de kansen die er liggen om blended onderwijs nog meer doordacht op te zetten en uit te voeren. Voor de onderwijspraktijk adviseren we op basis van deze onderzoeksresultaten onder andere om een gedragen visie op dit thema te ontwikkelen, docenten te faciliteren in tijd en professionele ontwikkeling op didactisch/pedagogisch vlak en het versterken van de leercultuur en onderwijskwaliteit met on-the-job coaching en kennisdeling.