Het lectoraat Digitalisering & Veiligheid is lid van het landelijk platform Stad en Wijk. Dit is een samenwerkingsverband van lectoraten.

Project Stad en Wijk Expertisecentrum Veiligheid Avans Hogeschool

Met praktijkgericht onderzoek verschaffen de lectoraten inzicht in en dragen zij oplossingen aan voor maatschappelijke vraagstukken in stad en wijk. De focus ligt daarbij op de thema’s participatie en veerkracht.

Het platform werkt aan een betere kennisuitwisseling tussen (docent-)onderzoekers van verschillende hogescholen, en aan kennisontwikkeling door het bundelen van onderzoeksresultaten en het opstarten van stedenvergelijkend onderzoek. Op deze manier wil het platform een bijdrage leveren aan de expertiseversterking en beroepsontwikkeling van (aankomende) professionals.

Meer informatie is te vinden op www.platformstadenwijk.nl.

Digitalisering en Veiligheid

Het lectoraat Digitalisering & Veiligheid concentreert zich op onderzoek naar toepassingen van digitale technologie in wijkgerichte aanpakken en stadslabmethodieken, met focus op het verhogen van de sociale veiligheid.

Nieuw boek verschenen

Digitale technologie biedt nieuwe kansen voor burgers die samen met professionals de leefbaarheid in hun eigen buurt willen vergroten. Natuurlijk zijn er ook nieuwe risico’s. Steven van der Minne, Hans Arnold en Ben Kokkeler schreven daarover vanuit hun praktijkonderzoek een hoofdstuk in het boek Plekken van hoop en verandering. Het eerste hoofdstuk is – samen met de inhoudsopgave en de lijst van auteurs – gratis te downloaden. Het gehele boek is te bestellen bij Uitgeverij Eburon.