Het lectoraat Digitalisering & Veiligheid van Avans Hogeschool heeft een advies uitgebracht over de manier waarop digitale middelen kunnen bijdragen aan buurtpreventie. Dit gebeurde in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Literatuuronderzoek, expertinterviews en de eigen expertise binnen het lectoraat liggen ten grondslag aan het evaluatiemodel. Aan de hand van dit model is veldonderzoek gedaan naar het gebruik van WhatsApp-groepen en Veiligebuurt.nl. Het volledige rapport staat op de HBO Kennisbank.

Inbraakvrije wijken

Het advies aan het ministerie over digitale buurtpreventie is een bouwsteen van een meerjarig project over inbraakvrije wijken. In dit project organiseren verschillende gemeenten en de politie diverse pilots. Dit doen zij in opdracht van het ministerie en in samenwerking met het Dutch Institute for Technology, Safety & Security (DITSS).

Nieuwe technologieën en veiligheid

DITSS organiseert nu op een aantal plekken in Nederland ‘fieldlabs’. Daarin doen ze samen met bewoners en technologieaanbieders praktijkonderzoek naar de toepassing van technologie voor de verbetering van veiligheid in buurt en wijk.
Het lectoraat Digitalisering & Veiligheid is een onafhankelijke onderzoekpartner in deze fieldlabs. Het kijkt naar de uitwerking van de technologie op de veiligheidsbeleving en op het handelingsperspectief voor de veiligheidsprofessionals. Hiermee worden DITSS, de bewoners en de professionals geholpen aan kennis en inzichten die de toepassing van allerlei nieuwe technologieën effectief maakt.

Rotterdam

Het lectoraat werkt nu samen met DITSS in een fieldlab in Rotterdam. In een wijk installeert DITSS apparatuur in de openbare ruimte en Interpolis plaatst apparatuur in woningen van bewoners die zich hiervoor hebben aangemeld. Dit alles met het doel om inbraken te voorkomen.
Na een grondige voorbereiding start na de zomer in deze wijk het praktijkonderzoek. Doel is tevens een model op te leveren om soortgelijke projecten te evalueren.

Wil je meer info over dit project of ook subsidie aanvragen in de toekomst? Neem dan contact op met programmamanager Marjolein Rojo via [email protected] of bel 06-12 73 18 29.