Dit onderzoek verkent de vraagt of gesitueerde ontwerpmethoden kunnen bijdragen aan waardentransparantie in het ontwerp van lokale platformen voor de circulaire economie.

Via het lectoraat Situated Art and Design is docent en onderzoeker Tara Karpinski betrokken in het RAAK MKB onderzoek 'Design thinking for the Circular Economy – Waardentransparantie in het ontwerp van lokale platformen voor de circulaire economie'. Dit onderzoek wordt gerealiseerd onder regie van het lectoraat Play & Civic Media van de Hogeschool van Amsterdam.

Binnen het project werkt Tara als probe designer. Ze combineert haar achtergronden als ontwerper en onderzoeker. Ze onderzoekt hoe gesitueerde ontwerpmethoden kunnen bijdragen aan waardentransparantie in het ontwerp van lokale platformen voor de circulaire economie.

Ontwerponderzoek

Tara beoogt met dit project onderzoeksmethoden te verrijken met 'ingebedde' werkwijzen en strategieën. Zowel zachte als harde gegevens uit een gemeenschap zijn essentieel om ontwerpen aan te laten sluiten op de specifieke karakteristieken van die gemeenschap. Daarbij zal een sterke nadruk worden gelegd op ontwerponderzoek dat ‘maken’ combineert met locatie gebaseerde verkenningen.

Economische en sociale waarden

Voor dit onderzoek ontwerpt Tara een serie interventies op 3 verschillende locaties waarbij de onderliggende economische en sociale waarden van deze gemeenschappen zichtbaar worden. In de tweede fase van het project worden deze bevindingen geweven in een ontwerp voor een nieuw lokaal platform voor circulaire economie. 

Bekijk de Engelstalige informatie over het project.