Afgerond

In dit onderzoek wordt bekeken of een specifieke vorm van tussentijds toetsen, cumulatief tussentijds toetsen met feedback, het slagingspercentage, de inspanning en motivatie van eerstejaarsstudenten Werktuigbouwkunde kan verhogen.

studenten aan het werk in practicumlokaal techniek

Bij de opleiding Werktuigbouwkunde aan Avans Hogeschool worden de modules Materiaalkunde 1 en Materiaalkunde 2 in het eerste jaar aangeboden. Voor beide modules hebben de docenten vastgesteld dat veel studenten zich niet of matig voorbereiden op de lessen en dat ze het studeren uitstellen tot vlak voor het tentamen. Ook merken docenten dat studenten pas laat beginnen met de voorbereidingen op het afsluitende tentamen. Het resultaat is dat studenten de stof niet voldoende begrijpen en kunnen toepassen, met relatief lage slagingspercentages tot gevolg.

Cumulatief toetsen

Om het uitstelgedrag van studenten tegen te gaan zijn tussentijdse feedbackmomenten in de vorm van korte toetsen effectief gebleken. De meest recente variant hiervan is cumulatieve toetsing. Cumulatieve toetsing houdt in dat studenten in een onderwijsperiode tussentijdse toetsen aangeboden krijgen waarbij iedere tussentijdse toets de stof dekt die tot aan dat moment behandeld is.

Door cumulatief te toetsen worden studenten aangemoedigd om de stof gespreid te herhalen en om de geleerde stof terug te halen uit hun geheugen. Beide leerstrategie├źn zijn zeer effectief voor het opbouwen van betekenisvolle kennis. Verder zorgt het cumulatieve karakter van de tussentijdse toetsen ervoor dat studenten inzicht krijgen in de progressie die ze maken.

Methode

In dit langjarige onderzoekproject worden formatieve en summatieve varianten van cumulatieve toetsing met elkaar vergeleken. Bij summatieve cumulatieve toetsing bepalen de resultaten op de tussentijdse toetsen samen deels het cijfer van het eindtentamen voor een vak. Bij formatieve toetsing worden tussentijdse prestaties niet meegewogen in het cijfer van het eindtentamen.

Publicaties

Bekijk de publicaties over Cumulatief tussentijds toetsen in de HBO-Kennisbank