Buitengesloten!? Waarom de grootste lokale politieke partij niet altijd in het college belandt.

Afgerond

Het onderzoek ‘Buitengesloten!?’ richt zich op de vraag waarom de grootste lokale partijen niet altijd in de coalitie belanden. En wat partijen kunnen doen om te voorkomen dat ze op deze manier van coalitiedeelname worden buitengesloten.

Buitengesloten Onderzoek Avans Hogeschool

In dit onderzoek gingen we op zoek naar de belangrijkste redenen waarom lokale politieke partijen die in hun gemeente de grootste worden, en daarom doorgaans het initiatief voor coalitievorming hebben, niet in de coalitie belanden. Inhoudelijke verschillen tussen partijen en/of gebrek aan ervaring bleken slechts een beperkte verklaring. In vrijwel alle gevallen waar de grootste lokale partij niet meedeed, lagen (verstoorde) politieke en/of persoonlijke verhoudingen tussen partijen daaraan ten grondslag.

Deze bevinding leidt tot belangrijke lessen voor politieke partijen die in de toekomst willen voorkomen voortijdig buitenspel te staan bij het vormen van een lokale coalitie. Het onderzoeksrapport biedt aanbevelingen voor deze partijen, en uiteraard meer inzicht in de onderzoeksmethoden, (deel)bevindingen en conclusies.

Lees het rapport 

Het Wetenschappelijk Bureau van Onafhankelijk Politiek Nederland (OPNL) bracht in samenwerking met het Kennispunt Lokale Politieke Partijen het rapport uit in de uitgave “Buitengesloten. Waarom de grootste lokale politieke partij niet altijd in het college belandt en wat partijen daaraan kunnen doen.” (november, 2021).