Dit onderzoeksproject is gericht op het doorontwikkelen van ‘in de school opleiden’, met speciale aandacht voor het werkplekcurriculum.

De start van dit project was een vooronderzoek. Tijdens dit vooronderzoek onderzocht Marieke Schuurmans de behoefte(n) om het werkplek-leren een grotere rol te geven binnen de opleiding tot Leraar Basisonderwijs in Breda. Ook onderzocht ze de mogelijkheden voor doorgroei en versterking van het leren op de werkplek. Uit het onderzoek bleek dat mentoren en stagecoaches het werkplek-leren graag een boost willen geven, dat zij verder willen bouwen aan de basis die er al ligt. 

Pilot 

Naar aanleiding van dit vooronderzoek wordt nu met 2 keurmerkscholen, 2 contactdocenten en 2 leerteams, bestaande uit derdejaarsstudenten, een pilot ontwikkeld en uitgevoerd. In deze pilot gaat een ontwikkelteam bestaande uit mentoren, stagecoaches en contactdocenten met elkaar aan de slag om de beroepstaak Passend Onderwijs in te vullen vanuit ‘affordance’ van zowel de Pabo als de werkplek. Nadrukkelijker dan voorheen worden hierbij de kwaliteiten van de leerkrachten en de leermogelijkheden die op de scholen aanwezig zijn gebruikt.

Marieke is bij deze pilot als onderzoeker betrokken. Zij onderzoekt, met onder andere het curriculaire spinnenweb van Van Den Akker (2003) als blauwdruk, welke ontwerpprincipes ondersteunend werken bij het ontwikkelen van een gezamenlijk curriculum. Daarnaast kijkt ze naar de ontwikkeling van de betrokken mentoren, stagecoaches en contactdocenten: gaan zij anders opleiden?

Naast Marieke Schuurmans werken studenten en medewerkers van de Lowys Porquin Stichting (LPS) en de Pabo mee aan dit project.

Meer weten over dit onderzoek? Mail naar partnerinkennis@avans.nl.

Schuurmans, M., (2018). Vooronderzoek. Pilot In de school opleiden. Lowys Porquinstichting & Pabo Avans Hogeschool, Lectoraat Leerkracht, Breda (interne rapportage).