Beïnvloeding gemeentelijke besluitvorming

Afgerond

In 2014 startte Diana Marijnissen met haar promotieonderzoek ‘Beïnvloeding van gemeentelijke besluitvorming door bedreigingen’. Zij doet onderzoek naar bedreigingen in relatie tot het werk van gemeentelijk bestuurders.

Beïnvloeding van gemeentelijke besluitvorming door bedreigingen, Lectoraat Veiligheid, Openbare orde en Recht

Zij richt zich vooral op de vraag of de invloed van een bedreiging zich beperkt tot de procedures en structuren van het besluitvormingsproces. Of dat de bedreiging ook invloed heeft op de politieke uitkomst van het proces.

Bedreiging verder analyseren

Het onderzoek bestaat uit 2 fasen. De eerste fase is gericht op het verkrijgen van inzicht in de wijze waarop bedreigde (ex-)wethouders omgaan met intimidatie en bedreiging. Uit de uitkomsten van de eerste fase wordt een aantal cases geselecteerd. In deze cases wordt in de tweede fase de mogelijke relatie tussen intimidatie, bedreiging en besluitvorming verder geanalyseerd.