Afgerond

Diana Marijnissen houdt zich in haar onderzoek bezig met de (on)bewuste invloed van bedreiging en intimidatie op het welzijn en het werk van politieke ambtsdragers.

Beïnvloeding van gemeentelijke besluitvorming door bedreigingen, Lectoraat Veiligheid, Openbare orde en Recht

In mei 2019 rondde Diana Marijnissen haar promotieonderzoek af, getiteld: 'Bedreigde wethouders. Een onderzoek naar de aard en invloed van bedreigingen tegen lokale politici'. Zij bekeek hoe wethouders omgaan met bedreigingen.

Er blijken drie patronen zichtbaar ten aanzien van de omgang met bedreigingen. In het onderzoek zijn deze patronen beschreven als attitudes. In attitude 1 staan strijdlust en daadkracht centraal. De situatie wordt veelal gezien als uitdagend. In attitude 2 staan kwetsbaarheid en bedachtzaamheid centraal. De situatie wordt veelal gezien als bedreigend. In attitude 3 staan nuchterheid en aanvaarding centraal. De bedreiging lijkt nauwelijks een rol van betekenis te spelen en het idee is dat de situatie zich vroeg of laat wel zal oplossen.

Invloed op bestuurlijk functioneren

Bedreigingen zorgen voor ingrijpende gevolgen in de privésfeer en er zijn aanwijzingen voor effecten op het publieke functioneren. Bedreigingen beïnvloeden het denken en handelen van de individuele wethouder. Reacties variëren van verharding tot grote voorzichtigheid in het bestuurlijk functioneren. Dit zien we terug in de procedures en structuren van het besluitvormingsproces. Er zijn geen aanwijzingen waargenomen dat bedreigingen ook invloed hebben op de uitkomst van dat proces.