Onderzoek naar autonomie bij interaction-centered ontwerp.

Mephis Milano Movement

Ontwerpproces

Ontwerpers moeten in staat zijn een probleem van een opdrachtgever op te lossen. Dit is nooit een simpele invuloefening waarbij de ontwerpoplossing volgt uit een strikte opeenvolging van logische ontwerpstappen. Daarnaast vergt het een zekere tegendraadsheid van de ontwerper, die niet in dienst staat van de gekozen oplossingsrichting. Van de ontwerper wordt een zekere vorm van autonomie verwacht binnen de hedendaagse ontwerppraktijk

Onderzoek

Het onderzoek van Eke Rebergen richt zich op het zichtbaar maken van deze autonomie van ontwerpers. Vanuit filosofische teksten worden aanknopingspunten gezocht om die autonomie verder te doordenken. Het onderzoek bestaat uit een verdere toespitsing van het lectorale thema autonomie als performative defiance richting de persoonlijke ontwerppraktijk van ontwerpers.

Resultaten

De uitkomsten van het onderzoek van Eke worden gepubliceerd en waar mogelijk geïmplementeerd in het curriculum van de opleiding Communication & Multimedia Design in Den Bosch.

Bekijk de Engelstalige informatie over het project.