Visieontwikkeling met docenten binnen docententeams om in te spelen op de opkomst en innovaties van Artificial Intelligence (AI).

visieontwikkeling onderwijs digitale didactiek

Door de opkomst van Artificial Intelligence in de afgelopen jaren is er vanuit het hoger onderwijs behoefte ontstaan om te onderzoeken hoe en wanneer we AI verantwoordelijk kunnen inzetten. Hierbij kan worden gedacht aan kortetermijnoplossingen binnen lessen en toetsen. Echter de verandering in het onderwijs die AI teweeg kan brengen, vereist een langetermijnvisie en consensus binnen docententeams. Vooral over wat verantwoordelijk AI in het onderwijs per domein betekent.

Didactisch en ethisch verantwoord

Vanuit het lectoraat ondersteunen we onderwijsprofessionals bij het nadenken over hoe AI didactisch en ethisch verantwoord in te zetten is, door het ontwikkelen van een methodiek om visieontwikkeling in docententeams te ondersteunen.

Tijdens het onderzoek werken we naast een theoretisch kader in co-creatie, in workshops. Daarbij denken docententeams zelf mee en ze hebben inspraak op de inhoud van de sessies gericht op visieontwikkeling. We denken na over de specifieke behoeften, kansen en risico’s rondom AI binnen het domein, werkveld en onderwijs. Ook bespreken we welke kaders het team ziet bij het gebruik van AI.

Hierbij nemen we ook de huidige beschikbare AI tools in acht terwijl de focus ligt op het ontwikkelen van een visie en het vinden van consensus over wat gewenst gebruik is van AI in het onderwijs. Omdat de tooling en specifieke AI-toepassingen aan continue verandering onderhevig zijn richt dit onderzoek zich op het ontwikkelen van een visie van waaruit ook in de toekomst besluiten kunnen worden genomen.