Afgerond

In februari 2022 startte het lectoraat Recht & Veiligheid een pilot met een gezamenlijk afstudeerproject voor de vierdejaarsstudenten van de opleidingen Integrale Veiligheidskunde, Social Work, Bestuurskunde & Overheidsmanagement en HBO Rechten.

Het kernthema is de worsteling bij de invulling van de eigen professionaliteit in gevallen waar protocollen en regels niet het aanknopingspunt moeten zijn.  

Achtergrond

Actuele maatschappelijke incidenten die zich rondom dit thema afspelen zijn de toeslagenaffaire en het rapport ‘Onmacht’. Maar ook op lokaal niveau doen zich dagelijks dilemma’s voor op de werkvloer van publieke professionals. Bestuurders, ambtenaren en burgers kunnen creatief omgaan met regels of deze breken voor een nobel doel, zogenaamde ‘Robin Hoods van de rechtsstaat’. Denk hierbij aan ambtenaren die maatwerk leveren op grond van regels van sociale rechtvaardigheid. Zij krijgen mogelijk te maken met verontwaardiging vanuit beide kanten: burgers die het gevoel hebben dat maatwerk bij anderen leidt tot willekeur en collega’s die hen bekritiseren omdat zij de protocollen niet gevolgd hebben.   

Multidisciplinair

De studenten van de opleidingen Bestuurskunde, Rechten, Integrale Veiligheidskunde en Social Work gaan aan de slag met concrete praktijkgevallen. Elke student werkt vervolgens vanuit hun eigen opleidingsperspectief aan een deelonderzoek en draagt daarmee bij aan een gezamenlijk eindproduct. Door deze samenwerking dienen ze van elkaar te leren en ontwikkelen ze begrip voor elkaars perspectief en professionele denkwijze.  

Doel en aanpak

Het onderzoek draagt bij aan de ontwikkeling van gedrags- en handelingsmogelijkheden voor professionals in de dagelijkse praktijk. Met name voor situaties die vragen om de menselijke maat. Het eindproduct moet praktische relevantie hebben voor gemeenteambtenaren, social workers, juristen en veiligheidskundigen en voor burgers.

In de periode februari tot juli 2022 participeerden al 2 twee vierdejaarsstudenten HBO Rechten en Social Studies in de pilot. In academiejaar 2022-2023 zal het project worden gestart met meerdere afstudeerders.