Adaptive Robotic Binpicking – Aerobics

Met dit project wil het lectoraat een brug slaan tussen beschikbare robotkennis en flexibilisering van productieprocessen.

Samen met bedrijven, andere hogescholen en kennisinstellingen ontwikkelt het lectoraat een methode om operators sneller in te werken in robottechnieken.

Binpicking

Om onderdelen in productie te brengen moet een operator handmatig de stukken uit een opslagbak halen en juist positioneren. Om dit proces te versnellen ontwikkelden robotfabrikanten een systeem waardoor het binpicking-proces volledig geautomatiseerd wordt. Een 3D-visonsysteem dat willekeurig onderdelen uit een krat (bin) pakt met behulp van een robot. Hierdoor zijn detectie en handling volledig geïntegreerd in de robotbesturing, wat de snelheid van het proces aanzienlijk verbetert. Dit vereist kennis van operators over robottechnieken. Zij moeten kunnen werken met de robot.  

 

Inwerktijd

Tot nu toe is de inwerktijd enkele weken. Met dit project willen de samenwerkende partners dat terugbrengen naar enkele uren of zelfs 1 uur. Voor bedrijven die bulkonderdelen gebruiken, betekent dit een aanzienlijke tijdwinst en kostenbesparing. De deelnemers in dit project willen zich in eerste instantie richten op de operators in de metaal- en kunststofbewerkingsindustrie.

Samenwerking

Dit project is opgepakt samen met een groot aantal bedrijven, andere hogescholen zoals Fontys, Hogeschool Utrecht en kennisinstellingen waaronder TU Eindhoven en Flanders Make.

Het Regieorgaan Stichting Innovatie Alliantie en het RAAK-MKB project onderstuenen dit project.