projecten

Sociale alarmering in digitale communities

Een verkenning naar nieuwe vormen van sociale alarmering in sociale communities met inzet van digitale middelen.

Bekijk project

Sociale Alarmering in digitale communities

Onderzoek naar het organiseren van sociale alarmering in communities met behulp van data en digitale apparaten

Bekijk project

CCV-leernetwerk buurtpreventie

Onderzoek naar digitale platforms en devices voor buurtpreventie

Bekijk project

Lespakket Onderwijs, Ondermijning en Weerbaarheid

Het lectoraat Ondermijning heeft een lespakket ontwikkeld om studenten weerbaar te maken, ook na hun studie.

Bekijk project

Werken aan zelfherstel en re-integratie

Een onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkeden van transmuraal herstelgericht werken naar zelfherstel en re-integratie van een gedetineerde.

Bekijk project