projecten

KIND in zicht

Met KIND in zicht wordt een toolkit en een handelingskader ontwikkeld voor inrichtingwerkers/mentoren voor een gesprek over vaderschap en de ouder-kind relatie.

Bekijk project

Wijkmakers on the move

Wijkmakers on the move: Een nieuw project van het lectoraat Leven Lang in Beweging en het lectoraat Digitalisering en Veiligheid van Avans Hogeschool en het Koning Willem I College

Bekijk project

Gedetineerde vaders en hun kinderen

Angela Verhagen-Braspennincx doet een promotieonderzoek naar de relatie tussen gedetineerde vaders en hun kinderen.

Bekijk project

Expertisecentrum KIND, Ouder en Detentie

In Nederland zijn er 25.000 kinderen met een gedetineerde ouder. Deze kinderen hebben het moeilijk. Vaak levert een dergelijke situatie thuis veel stress op.

Bekijk project

Transmuraal en herstelgericht werken met gedetineerden

Onderzoek naar de (on)mogelijkheden van transmuraal slachtofferbewust en herstelgericht werken met gedetineerden.

Bekijk project