projecten

LetsGoByTalking

Geweld tegen mensen die lesbisch, homoseksueel, transgender of bisexueel zijn (LHTB’s), valt onder de noemer haatmisdrijven.

Bekijk project

Werkplaats Sociaal Domein

De Werkplaats Sociaal Domein is een samenwerkingsverband tussen lectoraten, hogescholen, gemeenten en organisaties op het sociale domein van maatschappelijke ondersteuning, jeugd en participatie.

Bekijk project

Digitale buurtpreventie

Het lectoraat Digitalisering en Veiligheid onderzoekt hoe digitale middelen kunnen bijdragen aan buurtpreventie.

Bekijk project

Buurtbemiddeling: een onderzoek naar de historie, werking en impact

Avans Hogeschool en de Open Universiteit onderzoeken het effect van buurtbemiddeling op het veiligheidsgevoel van burgers.

Bekijk project

Lespakket Onderwijs, Ondermijning en Weerbaarheid

Het lectoraat Ondermijning heeft een lespakket ontwikkeld om studenten weerbaar te maken, ook na hun studie.

Bekijk project

Laat uw onderzoek doen door dit Expertisecentrum