Ben Kokkeler

Ben Kokkeler is lector Digitalisering en Veiligheid. Hij is daarnaast principal consultant bij de Europese Technopolis Group, kantoor Amsterdam. Daar voert hij evaluaties en verkenningen uit rond regionaal innovatiebeleid, ehealth en smart cities.

Loopbaan

Ben promoveerde aan de Universiteit Twente op innovatie in emergente organisaties, de sturende werking van gespreid leiderschap in netwerkorganisaties. Hij werkte gedurende ruim 35 jaren als onderzoeker, adviseur en bestuurder in het publieke domein. De relatie tussen nieuwe technologie en samenleving vormde daarbij de rode draad. Na 10 jaar ontwikkelingssamenwerking vervulde hij gedurende 12 jaren diverse functies voor de Universiteit Twente, waaronder directeur van de internationale opleidingen. Vanuit adviesgroep BMC was hij gedurende 8 jaren boardroom consultant op het gebied van digitalisering in de jeugdzorg, voor gemeenten, museumdirecties en ministeries, waaronder LNV, EZ en VWS. Voor Technopolis deed hij evaluaties op het gebied van technology assessment in de landbouwinnovatie, start-ups in de medische sector en datagestuurd werken in de zorg. Sinds voorjaar 2018 is hij strategisch adviseur en programmaleider van het strategische TechMedFood-programma TopFit.life. 

Expertise

Ben heeft op veel toepassingen van nieuwe technologie praktijkonderzoek georganiseerd. In het sociaal domein adviseerde hij gemeenten, sociale wijkteams en jeugdzorgorganisaties. Hij is ontwikkelaar van living labs en open innovatie coalities. Voor ministeries en zelfstandige bestuursorganen was hij strategisch adviseur en programmamanager op het gebied van informatiebeleid voor opsporing en handhaving. Toepassing van open en big data zijn hier een onderdeel van. Een methodologische rode draad in zijn werk is de toepassing en ontwikkeling van constructive technology assessment, waarbij in samenspel met stakeholdergroepen in een vroeg stadium risico’s en kansen worden ingeschat met focus op ethische, juridische en sociale aspecten. 

Onderzoek

Het onderzoeksprogramma Smart public safety is inmiddels volop in uitvoering. Ben realiseert projecten samen met zijn kenniskringleden. Dit zijn docent-onderzoekers en externe experts op terreinen als social work, privaat- en publiekrecht, bestuurskunde, veiligheidskunde, zorgorganisatie, informatiemanagement, netwerkorganisaties en cybersafety. Dit gebeurt in samenwerking met Brabantse gemeenten als ’s-Hertogenbosch, Breda en Tilburg, de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, de stichting DITSS, het ministerie van Justitie en Veiligheid en BrabantAdvies, en een aantal bedrijven die digitale diensten voor het veiligheidsdomein ontwikkelen.

Publicaties

Ben Kokkeler presenteert en publiceert regelmatig, zie daarvoor ResearchGate en Academia.edu. De openbaar toegankelijke publicaties van zijn kenniskring staan in de HBO-Kennisbank

Contactinformatie

Dr. B.J.M. Kokkeler

088 - 525 65 16 

bjm.kokkeler@avans.nl

Volg Ben Kokkeler op