Ben Kokkeler

Ben Kokkeler is lector Digitalisering en Veiligheid. Hij is daarnaast senior consultant bij de Europese Technopolis Group, kantoor Amsterdam. Daar voert hij evaluaties en verkenningen uit rond ehealth en smart cities.

Loopbaan

Ben promoveerde aan de Universiteit Twente op innovatie in emergente organisaties, de sturende werking van gespreid leiderschap in netwerkorganisaties. Hij werkte gedurende ruim 30 jaren als onderzoeker, adviseur en bestuurder in het publieke domein. De relatie tussen nieuwe technologie en samenleving vormde daarbij de rode draad. Na 10 jaar ontwikkelingssamenwerking vervulde hij gedurende 12 jaren diverse functies voor de Universiteit Twente, waaronder directeur van de internationale opleidingen. Vanuit adviesgroep BMC was hij gedurende 8 jaren boardroom consultant op het gebied van digitalisering in de jeugdzorg, voor gemeenten, museumdirecties en ministeries. Voor het Programma-ministerie van Jeugd en Gezin was hij in 2008-2009 onderzoekleider voor het in kaart brengen van de informatiehuishouding jeugd(zorg), uitmondend in een advies aan de Tweede Kamer. Voor Technopolis deed hij evaluaties op het gebied van technology assessment in de landbouwinnovatie, start-ups in de medische sector en datagestuurd werken in de zorg. 

Expertise

Ben heeft op veel toepassingen van nieuwe technologie praktijkonderzoek georganiseerd. In het sociaal domein adviseerde hij gemeenten, sociale wijkteams en jeugdzorgorganisaties. Hij is ontwikkelaar van living labs en open innovatie coalities waaronder iCW2020 en het 20Creathon programma waarin jongeren en professionals samenwerken in ethische hack events. Voor ministeries en zelfstandige bestuursorganen was hij strategisch adviseur en programmamanager op het gebied van informatiebeleid voor opsporing en handhaving. Toepassing van open en big data zijn hier een onderdeel van. 

Onderzoek

Het onderzoekprogramma Smart public safety is gestart na intensieve consultatie bij veldpartners en Avansacademies. Enerzijds richt het onderzoek zich op de ontwikkeling van een conceptueel model en analytische tools om de impact van digitalisering op het veiligheidsdomein te kunnen begrijpen. Anderzijds start het lectoraat samen met veldpartners een reeks projecten. Hierin staan actuele, concrete vragen en problemen van de partners centraal. 


Publicaties

Ben Kokkeler publiceert regelmatig. De openbaar toegankelijke publicaties staan in de HBO-Kennisbank

Contactinformatie

Dr. B.J.M. Kokkeler

088 - 525 65 16 

bjm.kokkeler@avans.nl

Volg Ben Kokkeler op