projecten

LetsGoByTalking

Geweld tegen mensen die lesbisch, homoseksueel, transgender of bisexueel zijn (LHTB’s), valt onder de noemer haatmisdrijven.

Bekijk project

Ouder in detentie

Hoe bereiken we kinderen van gedetineerde vaders en wat hebben zij nodig? Dat staat centraal in dit onderzoek. Zo willen we werken aan behoud of herstel van de vader-kindrelatie en andere sociale contacten versterken.

Bekijk project

Werken aan zelfherstel en re-integratie

Een onderzoek naar de mogelijkheden en onmogelijkeden van transmuraal herstelgericht werken naar zelfherstel en re-integratie van een gedetineerde.

Bekijk project

Herstelgericht werken met sociale omgeving

Onderzoek naar de verbetermogelijkheden van het betrekken van de sociale omgeving bij de behandeling van cliënten in De Woenselse Poort.

Bekijk project

Transmuraal en herstelgericht werken met gedetineerden

Onderzoek naar de (on)mogelijkheden van transmuraal slachtofferbewust en herstelgericht werken met gedetineerden.

Bekijk project