projecten

WayOut

WayOut heeft als doel het ontwikkelen van een effectieve aanpak van radicalisering in Europese gevangenissen.

Bekijk project

LetsGoByTalking

Geweld tegen mensen die lesbisch, homoseksueel, transgender of bisexueel zijn (LHTB’s), valt onder de noemer haatmisdrijven.

Bekijk project

RESCALED: kleinschalige detentie

In dit project werken we samen met RESCALED aan hervorming van detentiecentra naar kleinschalige, gedifferentieerde woonvormen.

Bekijk project

KIND in zicht

Met KIND in zicht wordt een toolkit en een handelingskader ontwikkeld voor inrichtingwerkers/mentoren voor een gesprek over vaderschap en de ouder-kind relatie.

Bekijk project

Gedetineerde vaders en hun kinderen

Angela Verhagen-Braspennincx doet een promotieonderzoek naar de relatie tussen gedetineerde vaders en hun kinderen.

Bekijk project