Bart Claes

Bart Claes

Bart Claes is lector Transmuraal Herstelgericht Werken.

Daarnaast is Bart bestuurder (treasurer) van de Europese organisatie die streeft naar maximale toegang van burgers aan herstelgerichte praktijken, het European Forum for Restorative Justice. Samen met Exodus Nederland is hij ook mede-oprichter van KIND Expertisecentrum voor Kind, Ouder & Detentie

Loopbaan

Bart werkte 10 jaar als sociaal werker en herstelbemiddelaar in jeugdinstellingen en gevangenissen. Hij promoveerde aan de Vrije Universiteit Brussel op herstelgericht werken met langgestraften in een hoogbeveiligde gevangenis. Eerder deed hij een etnografische studie van het alledaagse leven in detentie. Hiervoor verbleef hij ruim anderhalf jaar in de gevangenis.

Na zijn promotieonderzoek werkte Bart 2 jaar aan de School of Law, University of Sheffield. Daar onderzocht hij hoe herstelgerichte praktijken gedetineerden en hun netwerk stimuleren een ‘goed leven’ op te bouwen en te stoppen met het plegen van criminaliteit. 

Bart is als deelnemer betrokken bij de stichting Forum Levenslang

Onderzoek

Voor het lectoraat richt Bart zich op herstelgericht werken en het versterken van de kwaliteiten en sterktes van kwetsbare mensen. Hiervoor ontwikkelt hij een onderzoeksprogramma. Als lector draagt hij ook zorg voor het bemensen van zijn kenniskring.

Publicaties

Bart Claes publiceert regelmatig. De openbaar toegankelijke publicaties staan in de HBO-Kennisbank.