Lectorale rede

Op vrijdag 10 mei 2019 hield Bart Claes zijn lectorale rede: Een verhaal van hoop, kracht en verantwoordelijkheid. Bart is lector Transmuraal Herstelgericht Werken (voorheen Balanceren tussen dwang, drang en veiligheid) van het Expertisecentrum Veiligheid.

Het lectoraat Transmuraal Herstelgericht Werken richt zich op het verbinden van binnen en buiten (transmuraal) en op de aanknopingspunten tussen het gedwongen en vrijwillig kader. Een belangrijke uitdaging is de re-integratie van en nazorg voor (ex-)gedetineerde burgers. Zowel op nationaal als gemeentelijk vlak.

Transmuraal

Bij transmuraal werken gaat het om samenwerken van cliënten, netwerken, vrijwilligers, professionals en organisaties. En dan zowel binnen als buiten de justitiële inrichting. Dit kan fasegericht plaatsvinden op basis van de behoeften, risico’s en krachten van de cliënt.

Herstelgericht

Bij herstelgericht werken gaat het om de aandacht voor het herstel van de gedetineerde burger (zelfherstel) en het herstel van het sociaal netwerk, met inbegrip van het slachtoffer en de (lokale) samenleving.

Hoe werk je herstelgericht? Hoe maken we samen die brug tussen binnen en buiten? Hoe betrek je het sociaal netwerk, het slachtoffer en de lokale maatschappij? Op deze en meer vragen gaf Bart Claes antwoord in zijn lectorale rede.

Lees de hele rede in het digitale magazine.